Νέο συνδρομητικό μέλος για τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θέρμης είναι το νέο συνδρομητικό μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή της απόφασης 67/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης,  παρουσία του Δημάρχου, κυρίου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

Εκπρόσωποι του Δήμου στον Οργανισμό ορίζονται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσιφτελίδου Άννα.

Η τουριστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταυτότητα των επιμέρους δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό βασίζεται η ένταξη των Δήμων στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Είναι σημαντικό για τις στρατηγικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος όλης της πόλης  να υπάρχει η συνεργασία σε ηθικό, οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο έτσι ώστε να παρουσιάζεται ομοφωνία στην προβολή της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η προαγωγή της γνώσης, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η υιοθέτησή τους είναι ο κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας καινούριος ορίζοντας στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο φορείς που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει.

No Comments Yet

Comments are closed