Να ιδρύσω εταιρεία στο Εξωτερικό; Απαντήσεις στο κυρίως ερώτημα των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Η ίδρυση μιας εταιρείας στο εξωτερικό είναι μια λύση που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εταιρείες, απόλυτα νόμιμες και ισότιμες με όλες τις υπόλοιπες εταιρείες, από τη στιγμή που η Κύπρος είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπεται από τους  νόμους και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Ε.Ε. σε όλα τα κράτη-μέλη της. Ο φόρος των μερισμάτων όταν πραγματοποιείται διανομή είναι μηδενικός και οι ζημιές μιας κυπριακής εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν. Το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα το οποίο κάνει χρήση η χώρα της Κύπρου είναι σταθερό, αξιόπιστο και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Οι μέτοχοι μιας κυπριακής εταιρείας μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε εταιρείες και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία οι μέτοχοι μιας εταιρείας εάν το επιθυμούν. Η Κύπρος και μεγάλος αριθμός άλλων χωρών έχουν υπογράψει συμβάσεις βάση των οποίων μπορεί να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των επιχειρήσεων. Με βάση την κυπριακή νομοθεσία κάθε κυπριακή εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ορίσει έναν γραμματέα και έναν διευθυντή όπου καλό θα είναι να είναι κάποιος τοπικός για να μπορεί να διεκπεραιώνει άμεσα και με μεγαλύτερη ευκολία κάποια εταιρικά έγγραφα ή και τυχόν συναλλαγές που θα προκύπτουν. Κάθε κυπριακή εταιρεία που θα συσταθεί δεν έχει κάποια υποχρέωση από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές για να ανοίξει και να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Κύπρου, καλό θα ήταν όμως για να αποδεικνύει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Είναι πολλά και σημαντικά  τα πλεονεκτήματα και τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την ίδρυση  μιας κυπριακής εταιρείας, με την μείωση της φορολογίας και των εισφορών που θα επωφεληθεί, τα οποία έχουν εγκλωβίσει το μεγαλύτερο μέρος του  ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.

No Comments Yet

Comments are closed