Μέχρι τέλος του μήνα η ρύθμιση για τα διμερή συμβόλαια ΑΠΕ της Βιομηχανίας

από Team MyPortal.gr
sms

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει κατατεθεί η ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο για τη σύναψη πράσινων διμερών συμβάσεων της βιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσουν στην αναγκαία ρύθμιση για την εξαίρεση των διμερών συμβάσεων PPAs από το πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η σύναψη τέτοιων συμβάσεων και να καλυφθεί η βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική υπουργική απόφαση θα εξαιρεί τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από το πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά εφόσον αυτές έχουν συνάψει διμερή σύμβαση PPA με ενεργοβόρους καταναλωτές και εφόσον πρόκειται για φυσική παράδοση των ποσοτήτων ρεύματος.

Σημειώνεται ότι εν αναμονή της διευθέτησης του θέματος του πλαφόν, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ της βιομηχανίας και της ΔΕΗ, η οποία θα προσφέρει ως πάροχος πράσινες διμερείς συμβάσεις. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, οι συμβάσεις θα έχουν 10ετή διάρκεια και για τα πρώτα δύο χρόνια, μέχρις ότου κατασκευαστούν οι μονάδες ΑΠΕ που θα τροφοδοτούν τη βιομηχανία, προβλέπεται ότι η τροφοδοσία της βιομηχανίας θα γίνεται από θερμικές μονάδες. Στη συνέχεια και μόλις η ΔΕΗ κατασκευάσει τις νέες μονάδες ΑΠΕ που θα ενταχθούν στα πράσινα PPAs, η ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας θα γίνεται αποκλειστικά από τις πράσινες μονάδες σε ανταγωνιστικές σταθερές τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι αυτήν τη στιγμή η σύναψη τέτοιων συμβάσεων δεν είναι εφικτή εξαιτίας του πλαφόν που ισχύει στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, που καθιστά αδύνατη την εκκαθάριση της συναλλαγής μεταξύ των δύο μερών.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των διμερών συμβάσεων τα έσοδα του παραγωγού ταυτίζονται με τη συμβατική τιμή που έχει συμφωνηθεί με τον αγοραστή, η οποία κατά κανόνα είναι σταθερή, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν έσοδα για τον παραγωγό, άνω του ανώτατου ορίου εσόδων αγοράς. Επομένως, για να καταστεί εφικτή η διαπραγμάτευση και σύναψη νέων μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ρύθμιση για την εξαίρεση των διμερών συμβάσεων, από την επιβολή του ανώτατου ορίου εσόδων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας.

Μόλις διευθετηθεί η εκκρεμότητα και εξαιρεθούν οι διμερείς συμβάσεις με φυσική παράδοση του πλαφόν που ισχύει στη χονδρεμπορική, εκτιμάται ότι θα μπορέσει η βιομηχανία να προχωρήσει στην υπογραφή των νέων συμβάσεων πράσινων PPAs που θα δίνουν μακρόπνοη και οριστική λύση στο ενεργειακό πρόβλημα.