Κυρίαρχη θέση του Ιβάν Σαββίδη στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Στον μεγαλύτερο και ελέγχοντα μέτοχο της SEGT Ltd, ήτοι της εταιρείας ιδιωτών επενδυτών, που ελέγχει την πλειονότητα των μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, θα αναδειχθεί -με ποσοστό 66,67%- ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, μέσω της Belterra Investments Ltd, εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η μεταβίβαση μετοχικού πακέτου, που ανήκει στο γερμανικό fund DIEP GmbH.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Belterra συμφώνησε να αποκτήσει -βάσει συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών, που υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου- το εναπομείναν 70% των μετοχών της «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) από την πωλήτρια Helanor Holdings Ltd (DIEP GmbH).

H μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Melbery, στην οποία η Belterra κατέχει σήμερα (προ του συμφωνητικού) το 30% των μετοχών, είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Αποεπένδυση από την ΟΛΘ «λόγω των ευρύτερων συνθηκών στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον»

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η «πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, “Deutsche Invest Equity Partners GmbH” (DIEP) και “Transconnect AG”, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής».

Στη SEGT μετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η γαλλική «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»). Η αγοράστρια Belterra, η πωλήτρια Helanor (DIEP) και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε.

«Σε περίπτωση έγκρισης του συμφωνητικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αγοράστρια Belterra καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών) και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές στην SEGT). Η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΟΛΘ ΑΕ, η οποία καταλήγει: «H αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στο πλαίσιο της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση Λιμένων».

No Comments Yet

Comments are closed