Κ. Σκρέκας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

από Team MyPortal.gr
sms

Εφτά παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που παρουσίασε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Κ. Σκρέκας. Ειδικότερα το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει:

1. Ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ: Ανάπτυξη Φ/Β και αιολικών (και η επιτάχυνση της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών) με προσθήκη >12GW μέχρι το 2030 και εκμετάλλευση του εναπομείναντος υδραυλικού δυναμικού της χώρας.

2. Αποθήκευση ενέργειας: Η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ θα πρέπει να συνοδευτεί και με την ανάπτυξη της απαιτούμενης αποθήκευσης για εξισορρόπηση και σταθεροποίηση του συστήματος (μπαταρίες, αντλισιοταμίευση κτλ.)

3. Ενεργειακή αποδοτικότητα: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (μονώσεις, συσκευές, αντλίες θερμότητας), smart διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης και αλλαγή συμπεριφορών προς μείωσης της απαιτούμενης ενέργειας ή και του προφίλ της ζήτησης. Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία.

4. Εξηλεκτρισμός των ελαφρών μεταφορών: Ηλεκτροκίνηση στα ελαφρά/ μεσαία οχήματα με ταυτόχρονη ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και αλληλεπίδρασης με το δίκτυο. Μεγάλο κομμάτι των απαιτούμενων επενδύσεων θα είναι σε οχήματα και τις μπαταρίες τους. Μια ολόκληρη οικονομία ανακύκλωσης μπαταριών θα πρέπει να δημιουργηθεί με πιθανό περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια.

5. Δημιουργία οικονομίας πράσινου υδρογόνου: Με χρήση στις μεταφορές (βαρέα οχήματα, ναυτιλία, αεροπορία), στη βιομηχανία και υπό συνθήκες στην ηλεκτροπαραγωγή. Ήδη έχουμε σημαντική κινητικότητα στο χώρο που σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά ΑΠΕ μπορεί να δώσει αξία στη χώρα.

6. Ανάπτυξη συνθετικών, πράσινων καυσίμων (RFNBO): Με χρήση στις μεταφορές (βαρέα οχήματα, ναυτιλία, αεροπορία) – μια ολόκληρη καινούργια βιομηχανία που θα πρέπει άμεσα να αρχίσει να διαμορφώνεται.

7. Καινοτομία και συστημικές λύσεις στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCUS) για την ενεργειακή μετάβαση της βιομηχανίας της χώρας (κυρίως τσιμέντο, διύλιση, λιπάσματα). Θα απαιτηθεί εθνικό πλάνο και συντονισμός δεδομένου της έλλειψης κλίμακας των τοπικών εταιρειών. Αντίστοιχα έργα συντονίζονται από τα κράτη στην Ευρώπη και την Αμερική.

Ενδεικτικά προβλέπεται ότι το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ΑΠΕ, έναντι παλαιότερου στόχου για 61%, ενώ τίθεται στόχος για μείωση των εκπομπών σε σχέση με το 2019 κατά 45%.

Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ προβλέπει αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας και μείωση του κόστους ενέργειας. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ προβλέπονται επενδύσεις της τάξης των 30 δις. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026 – 2030  ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν επιπλέον 38 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος η μείωση των εκπομπών σε σχέση με το 1990 προβλέπεται να φτάσει το 55% ενώ για την εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται βελτίωση 6% σε σχέση με το ΕΣΕΚ του 2019.

Ως προς την εγκατεστημένη ισχύ της ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται από 22GW το 2020 να φτάσει τα 75GW εκ. των οποίων 34,5GW φωτοβολταϊκά, 17,3 GW υπεράκτια αιολικά, 10,4GW χερσαία αιολικά, 4,7GW υδροηλεκτρικά , 5,1GW μονάδες φυσικού αερίου ενώ προβλέπεται μηδενισμός των λιγνιτικών.