Ήρθε η ώρα της υλοποίησης για το «μακεδονικό σήμα»

από Διαμαντίδης Σίμος
sms

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα υστερεί σε ό,τι αφορά στις παραγωγικές της δυνατότητες συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου μεγέθους. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα ως προς το μοντέλο «Παράγω και Εξάγω». Και το γεγονός αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία στον ΣΕΒΕ διότι το «Παράγω και Εξάγω» αποτελεί το διαχρονικό μας moto. Πιστεύαμε, και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα, πως η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης και βελτιστοποίησης της εγχώριας παραγωγής και μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Γι’ αυτό και το 2019 πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε το συλλογικό σήμα «Macedonia the Great».

Για πολλές δεκαετίες οι επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας χρησιμοποιούσαν τον όρο «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ανεξέλεγκτα. Αυτό δημιουργούσε σύγχυση στις διεθνείς αγορές ως προς την προέλευση των προϊόντων/υπηρεσιών και, φυσικά, πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που έπρεπε να λειτουργούν υπό συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Πολλές από αυτές μάλιστα απέφευγαν να ονομάζουν τα προϊόντα τους ως «Μακεδονικά». Το διαχρονικό αυτό πρόβλημα έπρεπε επιτέλους να διευθετηθεί. Με αφορμή λοιπόν τη συμφωνία για την ονομασία της γειτονικής χώρας το 2019, η οποία δεν προέβλεπε το πώς θα ονομάζονται τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε το συλλογικό σήμα «Macedonia the GReat».  Οι μάχες που δώσαμε έκτοτε ήταν πολλές, αλλά ξέρουμε ότι το μεσο-μακροπρόθεσμο όφελος από αυτή τη διαδικασία για την εξωστρέφεια της χώρας θα είναι πολλαπλάσιο. Σήμερα, μετά και την επίσημη καταχώριση του σήματος στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. στο Αλικάντε και έχοντας στα χέρια μας το επίσημο πιστοποιητικό καταχώρισης, προχωράμε στην σημαντικότερη φάση· την υλοποίηση.

Αρχικά, θα ενεργοποιήσουμε όλα τα φυσικά και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για την προώθηση του σήματος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.  Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2022 και μέχρι τον Μάιο του 2023 θα λειτουργεί στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ (υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5, απέναντι από το Περίπτερο 1) το Helpdeskτου σήματος, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησής του. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω πως δικαίωμα χρήσης έχουν αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ και οι οποίες παράγουν στις τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022 έχουμε προγραμματίσει 15 παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής να αντιληφθούν τα οφέλη από την υιοθέτησή του και να τους λυθούν οι όποιες απορίες. Τα αποτελέσματα από την πρώτη εκδήλωση που κάναμε στις Σέρρες στις 31 Οκτωβρίου, με την έντονη παρουσία και το ενδιαφέρον των τοπικών επιχειρήσεων, ήταν πραγματικά ενθαρρυντικά.

Για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις κοινωνοί αυτής της εθνικής προσπάθειας. Η μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, σε συνδυασμό με την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν βασικά συστατικά της μοναδικής μακεδονικής ταυτότητας. Υιοθετώντας το σήμα, οι επιχειρήσεις μπαίνουν στη μεγάλη οικογένεια των μακεδονικών προϊόντων. Και αυτό σημαίνει πως θα έχουν την ευκαιρία να προωθούνται και να προβάλλονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, μέσα από όλες τις επικοινωνιακές καμπάνιες του «Macedonia the GReat». Έχουμε μία πρωτόγνωρη ευκαιρία να αποδείξουμε στον κόσμο την μοναδικότητα της Μακεδονίας μας· ας μην την χάσουμε και αυτή.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”)