Φορολογία Μερίσματος από Κυπριακή Εταιρεία

Η Κύπρος δεν έχει φορολόγηση, 0%, επί των μερισμάτων που διανέμονται. Η Ελλάδα έχει φορολογικό συντελεστή μερισμάτων στο 10%.

Σύμφωνα με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, ως προς την διευθέτηση της φορολόγησης των μερισμάτων από χώρες με τις οποίες υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή πίστωσης του εταιρικού φόρου που αποδίδεται στην αλλοδαπή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν μια Κυπριακή εταιρεία, διανέμει μέρισμα, και ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας διαθέτει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, τότε μπορεί να υπολογιστεί ο εταιρικός φόρος που έχει αποδοθεί στην Κύπρο και να πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου μερισμάτων. Συνεπώς το φυσικό πρόσωπο, του οποίου το παγκόσμιο του εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα, δεν θα πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στο 10%, αλλά μικρότερο, καθώς θα υπολογιστεί και ο εταιρικό φόρος του 12.5% που έχει πληρωθεί στη Κύπρο.

Για να μπορέσει να μπορέσει να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη χώρα ανήκει μέσα στις χώρες της ΣΑΔΦ, οι οποίες έχουν τις συγκεκριμένες ευεργετικές διατάξεις, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου από το οποίο έγινε η διανομή μερίσματος
  • Φορολογικό πιστοποιητικό του νομικού προσώπου από την χώρα εγκατάστασης
  • Το ποσό του φόρου που πλήρωσε και αντίστοιχο αποδεικτικό καταβολής
  • Το ποσό του εισοδήματος το οποίο φορολογήθηκε και πληρώθηκε ο αναλογούν φόρος της εταιρείας
  • Το ύψος του μερίσματος που έγινε διανομή στο φυσικό πρόσωπο και δηλώθηκε στην ατομική του δήλωση
  • Το ποσοστό συμμετοχής που έχει το φυσικό πρόσωπο στην εταιρεία και το αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος που του αναλογεί.

 

Η εταιρεία My Company Finance, διαθέτοντας τους κατάλληλους συνεργάτες και το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, είναι σε θέση να σας παρέχει τις σωστές συμβουλές στο εξειδικευμένο θέμα της φορολογικής κατοικίας και του παγκοσμίου εισοδήματος.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λύσουμε τις απορίες σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ορίσουμε ένα ραντεβού.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

No Comments Yet

Comments are closed