ΕΥΑΘ: Με ένα «κλικ» βλέπουμε τι νερό πίνουμε από τις βρύσες μας!

από Team MyPortal.gr
sms

Μπαίνουμε στο microsite της εταιρείας quality.eyath.gr και βλέπουμε την ποιότητα του νερού ανά περιοχή στη Θεσσαλονίκη, αποτελέσματα από σειρά παραμέτρων που αναλύονται καθημερινά σε σημεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Στο… μικροσκόπιο των καταναλωτών της ΕΥΑΘ μπαίνει το νερό που τρέχει στις βρύσες τους, μέσα από το νέο, λεπτομερέστερο microsite της εταιρείας για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, με αναλυτικές πληροφορίες ανά περιοχή.

Οι καταναλωτές της ΕΥΑΘ σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης μπορούν πλέον να βρουν μηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων για τις μετρήσεις φυσικοχημικών, οργανικών, οργανοληπτικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στο νερό τους, από δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται καθημερινά σε διάφορα σημεία του δικτύου πόλης.

Για κάθε περιοχή ξεχωριστά είναι διαθέσιμη και η ιστορικότητα, η διακύμανση δηλαδή των μετρούμενων παραμέτρων στον χρόνο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν και τη δυνατότητα αναζήτησης και αποθήκευσης των εκθέσεων παλιότερων αποτελεσμάτων. Σημειωτέον, τα όρια των τιμών που αναφέρονται βασίζονται στην ΚΥΑ 3525/B’/25.5.2023 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Όλες οι προαναφερθείσες αναλύσεις εκτελούνται στο Τμήμα Εργαστηρίου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΑΘ, το οποίο διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του εν ισχύ πιστοποιητικού, αρ. 1217 (περισσότερα εδώ). Το πεδίο αυτό προσδιορίζει όλες τις γνωστές παραμέτρους της νομοθεσίας, πλέον όμως και τις νεότερες, όπως τα PFAs, τα οιστρογόνα και τα ξενοοιστρογόνα στο πόσιμο νερό.

Η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορία για τους ποιοτικούς δείκτες του πόσιμου νερού αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η σχετική πληροφορία, μάλιστα, θα πρέπει να επικαιροποιείται και να είναι προσβάσιμη διαδικτυακά κατά τρόπο εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη.