Από τη συμμετοχή της ΟΕΤ στο πρώτο συνέδριο για τα οργανικά Ηλεκτρονικά στο Ντουμπάι