ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Υπογραφή σύμβασης για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου – Στοιχεία ΥΠΕΝ

από Team MyPortal.gr
sms

Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. Στον τρέχοντα κύκλο του έργου έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 632 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα, από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα ξεπεράσουν σε ύψος το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη τη χώρα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο αποτελεί τον φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης.

Όπως τονίζεται από το ΤΕΕ, με τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Συμβούλου, επιτυγχάνεται, για πρώτη φορά σε αντίστοιχες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ο άμεσος σχεδόν έλεγχος των αιτήσεων και η προώθησή τους για χρηματοδότηση.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

Φάση Α: Πλήρης διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονικών φακέλων (~50.000) των τελικών αποδεκτών

Περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων των ακινήτων για την υπαγωγή και τον πλήρη έλεγχο δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, παραστατικών και λοιπών εγγράφων για την τελική εκταμίευση των κινήτρων

Φάση Β: Helpdesk για την εξυπηρέτηση του κοινού

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας Υποδοχής Κλήσεων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής έγκυρης πληροφόρησης καθώς και άμεσης υποστήριξης στους καλούντες και εμπλεκόμενους επαγγελματίες όσον αφορά την ένταξή τους ή την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Φάση Γ: Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος

Αντικείμενο της Φάσης Γ είναι η υποστήριξη της λειτουργίας και η εποπτεία του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης (“Νέο Εξοικονομώ”), το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας.

Ήδη διανύεται το διάστημα για την ηλεκτρονική υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων με αποτέλεσμα οι πρώτοι δικαιούχοι που θα συμπληρώσουν τα απαιτούμενα να λάβουν και την προκαταβολή της ενίσχυσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα αρχικά αποτελέσματα υποβολών μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 87.246 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 40.012 χαρακτηρίστηκαν ως αρχικά επιλέξιμες και οι 47.234 ως επιλαχούσες. Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 20/5/2022 ξεκίνησε και η περίοδος υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία λήγει στις 19/7/2022.