Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επιμένει ότι διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τον ρόλο που διαδραμάτισε η EKT στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης

από Team MyPortal.gr
sms

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Court of Auditors) επιμένει ότι έχει δικαίωμα να εξετάσει τον ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συνεχίζει να αναζητά τρόπους πρόσβασης στα έγγραφα που η ΕΚΤ αρνήθηκε να παραδώσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα το euractiv.com, το Συνέδριο δηλώνει ότι οι ελεγκτές της ΕΕ έχουν εξουσιοδοτηθεί να ελέγχουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ.

«Προς το παρόν εξετάζουμε τις επόμενες επιλογές που υπάρχουν προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στα αρχεία που είναι απαραίτητα για την έρευνά μας», ανέφεραν οι ελεγκτές.

Υπενθυμίζεται ότι έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, αποφαινόταν ότι τα προγράμματα προσαρμογής που σχεδίασε και εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, συνέβαλαν στην ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά οριακά.

Ωστόσο, η ΕΚΤ επικαλέστηκε «εμπιστευτικότητα» των σχετικών εγγράφων της και αμφισβητώντας την εντολή των ελεγκτών και δεν τους παρείχε επαρκή στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να αναφερθούν στο ρόλο της ΕΚΤ.