Έρευνα καταγραφής των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

από Team MyPortal.gr
sms

Έρευνα καταγραφής των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στα μέλη του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Η εταιρεία Standard Gaston Solutions O.E. προχωρά στη συλλογή
απαντήσεων των κατοίκων Χαλκιδικής και μελών του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής σε σειρά ερωτημάτων που αφορούν συνέπειες της υγειονομικής
κρίσης στην οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιοχή.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο από εδώ: https://forms.gle/LDc8QyaqxeusknH48