Επιστημονικό Συμβούλιο Βουλής: Τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται αυτοκλήτως

από Team MyPortal.gr
sms

ΟΚώστας Τασούλας απευθύνθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής αναφορικώς με τις δυο επιστολές του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου, με τις οποίες ζητούσε να κληθεί στην επιτροπή Θεσμών, ρωτώντας το ποια είναι η σωστή μέθοδος σύγκλησης της επιτροπής.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο απάντησε πως “τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα δεν εμφανίζονται αυτοκλήτως”, πως δεν προβλέπεται η υπόδειξη περί σύγκλησης της επιτροπής και πως μετά και τον νόμο του ‘22 ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής χωρίς μεσολάβηση της επιτροπής Θεσμών.

Σημειωτέον, πως ο Χρήστος Ράμμος από τον περασμένο Αύγουστο άρχισε να στέλνει μηνιαίως στη Βουλή και στους αρχηγούς επιστολές με στοιχεία που αφορούν στις παρακολουθήσεις, ενώ παλαιότερα έστελνε μια φορά το χρόνο.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση: «Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος, “κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Υπουργούς και τους υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν”».

Επίσης, σε άλλο σημείο τονίζουν: «Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, πλην των Υπουργών και των Υφυπουργών που δεν διαθέτουν τη βουλευτική ιδιότητα δεν δύνανται, εν γένει, να εμφανίζονται ενώπιον της Βουλής, αυτοκλήτως, και ότι οι κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής, αφενός, έκθεση πεπραγμένων, και μπορούν να υποβάλλουν και ειδικές εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, αφετέρου, αναφορές για την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους και κατά τρίτον καταθέτουν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφο του σχεδίου προϋπολογισμού τους […]

Στις αναφορές των ανεξάρτητων αρχών προς τον ΠτΒ πρέπει επομένως να αναφέρονται τα θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπορεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της βουλής τις απόψεις της επι των εν λόγω αναφορών.

Γενική αναφορά σε αυτά δεν επαρκεί. Περαιτέρω δεν προβλέπεται κατά τον Κανονισμό της βουλής δια των ως άνω αναφορών, ούτε η υπόδειξη περι συγκλήσεως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ούτε η υπόδειξη περί του τρόπου “δημόσια ή μυστική συνεδρίαση” κατά τον οποίο αυτή συνεδριάζει ούτε η υπόδειξη περι κοινοποιήσεως εγγράφου στα μέλη της».