Έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τους 192 συμβασιούχους ζητά ο Μπουτάρης

Τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των 192 συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας και στη διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας ζητά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης με επιστολή του προς τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Γιάννη Σάββα.

Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης σε συνεδρίασή του στα μέσα Απριλίου επί της ουσίας είχε ανάψει το πράσινο φως για τη μονιμοποίηση των συγκεκριμένων συμβασιούχων, αφού είχε αποφασίσει υπέρ της παραίτησης από την έφεση που είχε ασκηθεί κατά πρωτόδικης απόφασης που τους δικαίωνε στο αίτημά τους περί μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Πέρα από απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με θέματα νομιμότητας, ο κ. Μπουτάρης ζητά από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου, να εκδώσει πράξη για αναστολή της δεσμευτικότητας της επίμαχης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου έναντι της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του δήμου. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, δεν συντρέχουν λόγοι για άμεση και υπό συνθήκες σπουδής εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, δεδομένου μάλιστα ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να αμείβονται από τον δήμο.

Πηγή: fm100

No Comments Yet

Comments are closed