Εκπαίδευση: Το τελευταίο κάστρο των συνδικαλιστών

Η γενική συνέλευση θα γίνει την ώρα του μαθήματος

Οι εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων θα γίνουν την ώρα του μαθήματος.

Ισχύει οτι υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο πως οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν και πολύ άσχημα όταν δεν πηγαίνουν στο σχολείο;  Σίγουρα όχι, για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, σε ένα σύστημα που νοσεί.
Όμως, υπάρχει ο αντίλογος των αριθμητικά, λίγων εκπροσώπων τους που αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ταλαιπωρία των γονέων.
Άλλωστε, τα δείγματα συμμετοχής στις απεργίες των εκπαιδευτικών ειναι χαμηλά κάτι που αντανακλά στο ότι χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές έχουν αλλάξει αντίληψη.
Άλλη μια αφορμή στάθηκε η αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων, στην απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία τον Μάιο. Η στάση τους δυσαρέστησε τους γονείς και το κυριότερο είναι πως μετά απο πιέσεις δέχθηκαν το συνολικό άνοιγμα την 1η Ιουνίου. Δίνουν δικαιώματα και απαξιώνουν τον σπουδαίο ρόλο που επιτελούν στην ελληνική κοινωνία.
Καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά για να διορθώσει τα κακώς κείμενα και ο λόγος είναι αυτονόητος. Πρόκειται για ενιαίο και ισχυρό εκλογικό σώμα.
Όταν κάνω αυτή τη συζήτηση με εκπαιδευτικούς, η απάντηση τους είναι πως τα κεκτημένα πρέπει να παραμείνουν ισχυρά.
Το ισχυρότερο κεκτημένο είναι το μάθημα να μην χάνεται για λόγους και αιτίες που δεν συνάδουν με τη λογική.
Κεκτημένο είναι το μάθημα να γίνεται χωρίς απώλειες, κεκτημένο είναι οι εκπαιδευτικοί μας να μην θιγούν μισθολογικά και να εφαρμόζεται ένα δίκαιο σύστημα μετακίνησης τους. Αυτά ναι, τα άλλα όχι…
No Comments Yet

Comments are closed