ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

από Team MyPortal.gr

Οι πληροφορίες που περιέχονται από την εταιρία JK MEDIA GROUP O.E. και τα μέσα της είναι μόνο για ενημέρωση. Οι πληροφορίες πιστεύεται ότι είναι σωστές.

Η JK MEDIA GROUP O.E. δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την επάρκεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις που θα μπορούσαν να διαπιστωθούν στο περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου. Επίσης, δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται.