Αυστηρή καταγραφή δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας ζητά ο Σκυλακάκης

Αυστηρές οδηγίες για την παρακολούθηση των δαπανών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και για τη διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων για δράσεις κατά της πανδημίας, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, με εγκύκλιό του.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως για το 2021 πιστώσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του υπουργείου Οικονομικών, στην κατηγορία πιστώσεις υπό κατανομή.

Αυτά τα χρήματα έχουν προβλεφθεί προς εξυπηρέτηση συνεχιζόμενων και νέων δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και για την εξυπηρέτηση απλήρωτων υποχρεώσεων ή εκκρεμών δεσμεύσεων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης του 2020.

«Οι ανωτέρω πιστώσεις δύναται να μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των φορέων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων περί αντιμετώπισης της πανδημίας», σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα από επιχορηγήσεις για δαπάνες COVID-19 έτους 2020 δύναται να χρησιμοποιηθούν, αυστηρά προς εξυπηρέτηση δαπανών του κορωνοϊού. Τα δε αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από επιχορηγήσεις για δαπάνες COVID-19 έτους 2020, για τα οποία έχει εκλείψει ο λόγος χρήσης τους, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τέλος, στην εγκύκλιο Σκυλακάκη σημειώνεται πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ απόφαση του προηγουμένου Απριλίου που προβλέπει τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και ομοιόμορφη παρακολούθησή τους, έτσι ώστε να είναι επακριβώς καταγεγραμμένη η επίπτωσή τους στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

No Comments Yet

Comments are closed