Κούπκας Μιχάλης
Κούπκας Μιχάλης

του Μιχάλη Κούπκα

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των κενών ακινήτων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

H πρόσβαση σε ασφαλείς, αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες στέγασης αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Αποτελεί ταυτόχρονα και βασικό στοιχείο στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που βιώνουν…

0 Shares