Απορρίφθηκε η προσφυγή Μπουτάρη για τους 192 εργαζόμενους συμβασιούχους

Απορρίφθηκε από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ιωάννη Σάββα η προσφυγή που είχε κατατεθεί από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για την υπόθεση των 192 συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης με παρέμβασή του προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης είχε ζητήσει να ελεγχθεί η νομιμότητα απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία είχε ανοίξει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Με την επίμαχη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίασή του στα μέσα Απριλίου, είχε ταχθεί υπέρ της παραίτησης του δήμου από την έφεση που είχε ασκηθεί κατά πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε τους 192 συμβασιούχους -κατά κύριο λόγο στην καθαριότητα- στο αίτημά τους οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την παραίτηση από την κρίσιμη έφεση, με την οποία άνοιξε ο δρόμος της μονιμοποίησης για τους 192 συμβασιούχους, προσέφυγε ο κ. Μπουτάρης, θέτοντας σειρά ερωτημάτων, ανάμεσα στα οποία εάν προκαλείται ή όχι μη νόμιμη αύξηση του προσωπικού ή ανεπίτρεπτη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, χωρίς να τηρείται η νόμιμη διαδικασία για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εξέδωσε απόφαση με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή που είχε κατατεθεί από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

“Η αριθμ. 576/15.04.2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση ένδικων μέσων (τακτικών και έκτακτων) κατά της με αριθμό 8768/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και η ολική παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ήδη ασκηθείσας εφέσεως δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και συνεπώς απαραδέκτως ασκήθηκε κατά αυτής η κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 προσφυγή του δημάρχου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μπουτάρη, η οποία πρέπει για τον λόγο αυτό να απορριφθεί”, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης που εκδόθηκε από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Πηγή: ΔΕΠΘΕ

No Comments Yet

Comments are closed