Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρόταση για το ωράριο φορτοεκφόρτωσης

από Team MyPortal.gr
sms
Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στη 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στις 10 Ιουνίου 2024, κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το προτεινόμενο κείμενο της κανονιστικής απόφασης για την τροποποίηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Οι φορείς έχουν κληθεί να αποστείλουν τις απόψεις τους στο info@thessaloniki.gr μέχρι τις 21/6/2024, προκειμένου να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σε επόμενη συνεδρίασή του.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει:

Α) Σε όλες τις οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης:

1.    Επιτρέπεται
•    η φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 8 τόνους, κατά τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 19:00 το απόγευμα, έως 7:00 το πρωί της επομένης και τα Σαββατοκύριακα από 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου έως 07:00 το πρωί της Δευτέρας. Τις αργίες η τροφοδοσία θα γίνεται ελεύθερα.
•    η φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους, από Δευτέρα έως Σάββατο, από 10:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης.
•    η φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1,5 τόνο, από Δευτέρα έως Σάββατο, από 10:00 το πρωί έως 14:00 μετά το μεσημέρι, αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης.
•    κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά για τη διανομή πάγου και κύβων πάγου, επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους, από 1η Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου, για όλο το 24ωρο.

2.    Στις Ειδικές Λωρίδες Λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες), απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

3.    Στους πεζόδρομους του Δήμου Θεσσαλονίκης:
•    Σε όλους τους πεζόδρομους καθορίζεται ωράριο φορτοεκφόρτωσης για φορτηγά ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους, από Δευτέρα έως Σάββατο, από 10:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι.
•    Κατ’ εξαίρεση και ειδικά στους πεζόδρομους μέσα στις αγορές του ιστορικού εμπορικού κέντρου «Βατικιώτη» και «Βλάλη» (Καπάνι) καθορίζεται ωράριο φορτοεκφόρτωσης για φορτηγά ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους: α) από Τρίτη έως Σάββατο από 02:30 έως 7:00 το πρωί, β) τα Σαββατοκύριακα από 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου έως 07:00 το πρωί της Δευτέρας και γ) τις αργίες από 19:00 της προηγούμενης εργάσιμης έως τις 07:00 το πρωί της επόμενης εργάσιμης.

4.    Στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης επιτρέπεται η στάθμευση φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους, μέγιστης διάρκειας 20 λεπτών της ώρας, κατά τις ώρες που επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση σύμφωνα με τα προηγούμενα. Τις υπόλοιπες ώρες οι θέσεις θα εξυπηρετούν τη στάθμευση των οχημάτων ΙΧ.

5.    Καταργείται οποιασδήποτε άλλη διάταξη αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση της Μ.Ε. Ενότητας Θεσ/νίκης, ΦΕΚ 6178/Β΄/31-12-2018.

Β) Η υπ’ αριθμ. 2530/17-5-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΦΕΚ 1861/Β΄/26-5-2017, «Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 577/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης», τροποποιείται ως εξής: «Απαγορεύεται η διέλευση όλων των φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, από τις 14:00 μετά το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από τις 14:00 μετά το μεσημέρι έως τις 17:00 το απόγευμα το Σάββατο, εξαιρουμένων των αργιών, ειδικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης που περικλείεται μεταξύ των οδών Καραολή και Δημητρίου, Στρ. Δουμπιώτου, Κασσάνδρου, Ολυμπιάδος, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, Λεωφ. Νίκης, Κουντουριώτη, Σαλαμίνος, Δωδεκανήσου και Καραολή και Δημητρίου, συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών οδών. Από την απαγόρευση διέλευσης εξαιρούνται τα φορτηγά αποκλειστικά για τη διανομή πάγου και κύβων πάγου, ωφέλιμου φορτίου μέχρι 3,5 τόνους, από 1η Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου για όλο το 24ωρο».

Γ) Όσον αφορά στις ειδικές περιπτώσεις θα ισχύουν τα εξής:

Τα φορτηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά, τα ειδικά οχήματα έτοιμου σκυροδέματος, γερανοφόρα οχήματα και οποιαδήποτε μηχανήματα τεχνικών έργων, τα βυτιοφόρα και τα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, τα γερανοφόρα ή μη οχήματα που εκτελούν μεταφορές οικοσκευών, επαγγελματικού εξοπλισμού, ογκωδών κ.ά., επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Τροχαίας.

Σύνδεσμος εδώ