Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό

από Team MyPortal.gr
sms

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του
έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού
Τομέα για τα έτη 2020 – 2022» θα εκτελεστούν από την Π.Κ.Μ./Δ-νση Τεχνικών
Έργων/Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων στην Περιφερειακή Οδό
Θεσ/νικης και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ του Α/Κ Νεαπόλεως έως την έξοδο
για Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά τις ημέρες
Σάββατο 06-08-2022 και Κυριακή 07-08-2022 και κατά τις ώρες 06:00
έως 19:00 & 06:00 έως 14:00, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών και αναλόγως με την πρόοδο αυτών δεν θα
διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία ή δύο κάθε φορά
λωρίδα/ες κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Δυτικά της Περιφερειακής
Οδού Θεσ/νίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την ελεύθερη/ες κάθε φορά
λωρίδα/ες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας (ρεύμα πορείας προς
δυτικά) της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Web: www.hellenicpolice.gr
Facebook: www.facebook.com/gadth

Twitter: www.twitter.com/hellenicpolice
YouTube: www.youtube.com/ellinikiastynomia
Σελίδα 2 από 2
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις ενδείξεις των
πινακίδων σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας
κυκλοφοριακών συμφορήσεων.