Αναδεικνύεται το πολιτιστικό απόθεμα των Ενόπλων Δυνάμεων

από Team MyPortal.gr
sms

Την ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού αποθέματος των Ενόπλων Δυνάμεων επιδιώκουν το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τους υπουργούς Λίνα Μενδώνη και Νικόλαο Χαρδαλιά, αντίστοιχα, να υπογράφουν σχετικό μνημόνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, το μνημόνιο προβλέπει την υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων, για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου ανάδειξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του εθνικού πολιτιστικού βίου.

Η Λίνα Μενδώνη και ο Νικόλαος Χαρδαλιάς στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Πηγή: ΥΠΠΟΑ

Προβλέπονται ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης των μέσων, των εγκαταστάσεων και των χώρων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κυριότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, με γνώμονα την κατάσταση διατήρησής τους, τις ευρύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Το ΥΠΠΟΑ, σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ως αρμόδιος φορέας για την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα συμβάλλει σε δράσεις για την ανάδειξη και διαφύλαξη όλων των χώρων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ΥΠΕΘΑ ήδη έχει υλοποιήσει διαδικασία λεπτομερούς καταγραφής και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ενόπλων Δυνάμεων και θα παρέχει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό αποθετήριο.

Οι ενέργειες που προβλέπονται

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, οι ενέργειες που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • η ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων και των επιπτώσεων σε μνημεία, προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι σε θέση να επιχειρούν και να λειτουργούν με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση εν όψει της κλιματικής αλλαγής,
  • η ανάπτυξη μελετών, που αφορούν σε κατασκευές εμβληματικού χαρακτήρα που χρήζουν συντήρησης ή αποκατάστασης (ιστορικά και διατηρητέα μνημεία, υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, οχυρά, φάροι, μουσεία, κ.α.),
  • η δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού αποθετηρίου και την ψηφιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων, συνόλων, καθώς και άλλων στοιχείων, π.χ. ναυάγια, εκθέματα μουσείων, ιστορικά πολεμικά πλοία, σε ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων που τηρείται στο ΥΠΠΟΑ.
  • η διενέργεια από κοινού δράσεων ενημέρωσης (ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικά έντυπα, κ.λπ.), και
  • η δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.