Υπ.Υγείας: Τροπολογία καταργεί τις μετακινήσεις γιατρών – Αποζημίωση 2.000 σε οικογενειακούς γιατρούς

Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών επαναφέρονται όσοι γιατροί μετακινήθηκαν στις αρχικές οργανικές τους θέσεις και αποκαθίσταται η λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων, που είχε διαταραχθεί από τις μετακινήσεις ιατρών κρίσιμων ειδικοτήτων.

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, γιατροί που είχαν προσληφθεί και καταλάβει οργανική θέση σε περιφερειακές νοσοκομειακές μονάδες, καλύπτοντας κρίσιμες και απολύτως απαραίτητες ειδικότητες, βρέθηκαν με αίτησή τους και απλή απόφαση του Διοικητή του ενιαίου ΝΠΔΔ σε κεντρικά νοσοκομεία περιφερειακών ενοτήτων, αφήνοντας ακάλυπτα τα νοσοκομεία προέλευσης τους και αποστερώντας τους πολίτες των περιοχών αυτών από το συνταγματικό τους δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ακόμα, καθορίζεται το ποσό της καταβλητέας μηνιαίας αποζημίωσης στους οικογενειακούς ιατρούς των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017, καθώς και στους
ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού και στους ιδιώτες ιατρούς, με ενεργές συμβάσεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 που ανέρχεται στο ποσό των 2.000€.
Απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης των περιοδικώς χορηγούμενων παροχών του ΕΟΠΥΥ

Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης των περιοδικώς χορηγούμενων παροχών του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που αφορούν στην καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 Ιουνίου 2020.

Ακόμα χορηγείται παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης των μη εκτελεσμένων παραπεμπτικών, αφετέρου αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή προβλέπεται κατά τον Ενιαίο Κανονισμό.

No Comments Yet

Comments are closed