Υπ. Ναυτιλίας: Ενίσχυση ελέγχων στα πλοία για την τήρηση της ναυτεργατικής νομοθεσίας

Σειρά ενεργειών, νομοθετικών πρωτοβουλιών και διοικητικών δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας και απασχόλησής τους στα πλοία σύμφωνα με τον Νόμο, έχει αναλάβει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχων των συνθηκών εργασίας στα πλοία, το υπουργείο προχωρεί στην ενίσχυσή τους, με έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί ελέγχων θα εκσυγχρονιστούν μέσω της προμήθειας πληροφοριακού συστήματος που θα εξυπηρετεί την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης παραπόνων.

Στο πλαίσιο της κύρωσης από την Ελλάδα της Σύμβασης Ναυτικής Συνεργασίας (ΜLC 2006), στον έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της ασφάλειας και υγιεινής στα πλοία, προβλέπονται πλέον διατάξεις Δημοσίου Δικαίου, που προγενέστερα αποτελούσαν κανόνες ιδιωτικού Δικαίου.

No Comments Yet

Comments are closed