Ώρα για επενδύσεις

Μίχαλος Κωνσταντίνος

του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Προέδρος ΕΒΕΑ & Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Το τελευταίο διάστημα, μια σειρά από εξελίξεις δείχνουν ότι έπειτα από πολύ καιρό, το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας αρχίζει σταδιακά να αποκαθίσταται. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας, οι εντυπωσιακές επιδόσεις στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής, η επιτάχυνση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων.

Πράγματι, το 2016 οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων έφθασαν περίπου τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2010, ενώ η τάση ανόδου συνεχίστηκε και στη διάρκεια του 2017, με τις συνολικές εισροές να ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του έτους. Αν κρίνει μάλιστα κανείς από τον υψηλό βαθμό συμμετοχής επενδυτών στα πρόσφατα επενδυτικά φόρουμ, αλλά και από σημαντικές επαφές και δηλώσεις στο επίπεδο της οικονομικής διπλωματίας, οι προοπτικές για το 2018 διαφαίνονται ακόμη πιο θετικές.

Οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει μεγάλες ξένες επενδύσεις είναι πολλοί. Η γεωμορφολογία και τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας δημιουργούν μια σειρά από ευκαιρίες, για την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία τόσο για την εθνική όσο και για τις τοπικές οικονομίες, με τη μορφή της εισροής κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών, της ανάδειξης νέων επιχειρηματικών κλάδων, της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η ενέργεια, το διαμετακομιστικό εμπόριο, ο τουρισμός και η ανάπτυξη ακινήτων, αλλά και μια σειρά από άλλοι κλάδοι, μπορούν να αποτελέσουν τους κύριους πόλους έλξης τέτοιων επενδύσεων.

Ωστόσο για να μετατραπεί το ενδιαφέρον σε πρωτοβουλίες και οι ευκαιρίες σε γόνιμες επενδύσεις, δεν αρκούν οι αριθμοί, ούτε τα λόγια. Χρειάζεται δέσμευση και συνέπεια από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας, χρειάζονται πράξεις για τη δημιουργία ενός σταθερού, ευνοϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο οι επενδυτές θα μπορέσουν να εμπιστευθούν τα κεφάλαιά τους. Χρειάζεται ένα φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα και κυρίως προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, στο οποίο οι επενδυτές θα μπορούν να προγραμματίζουν χωρίς απρόβλεπτα και εκπλήξεις, χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες και απλούστερες διαδικασίες, χρειάζεται μια αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και ταχύτερη διαδικασία απονομής Δικαιοσύνης, χρειάζεται ένα σύστημα δημοσίων υποδομών οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κυρίως, όμως, απαιτείται η υιοθέτηση από το πολιτικό σύστημα μιας νοοτροπίας πραγματικά φιλικής προς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ύπαρξη αυτή τη στιγμή επενδύσεων, όπως το Ελληνικό, η Κασσιόπη στην Κέρκυρα, το Αφάντου στη Ρόδο και πολλές άλλες, που μένουν σε εκκρεμότητα για χρόνια, αποτελεί έναν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τους υποψήφιους επενδυτές, παρουσιάζοντας συνολικά την Ελλάδα ως μια χώρα εχθρική στις μεγάλες επενδύσεις. Είναι καιρός, λοιπόν, η ελληνική Πολιτεία να δώσει έμπρακτα τα κατάλληλα μηνύματα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων, με την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στις αγορές. Η αποφασιστικότητα, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτούς τους τομείς, θα καθορίσουν το βαθμό στον οποίο το σημερινό θετικό επενδυτικό κλίμα θα μετατραπεί σε δύναμη ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

No Comments Yet

Comments are closed