Η Top 3 λόγοι απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης τιμολογίου

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναφέρεται σε μία λειτουργία, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν μέσω  ενός λογισμικού να δημιουργούν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια και τις αποδείξεις τους. Αποτελεί το σύγχρονο τρόπο τιμολόγησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέση με τον παλαιότερο τρόπο έκδοσης  έντυπων παραστατικών. Τιμολόγια και αποδείξεις που εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και η αποστολή τους προς τους πελάτες έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εννοούνται ηλεκτρονικά. Είναι απλό και συμφέρον για κάθε επιχείρηση να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη και ασφαλή ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ειδικά στις μέρες μας που ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων επιβάλλεται, αποτελεί  ανάγκη για κάθε επαγγελματία να είναι σε θέση να αυτοματοποιήσει την παλαιότερη και πιο ακριβή διαδικασία έντυπης έκδοσης των παραστατικών.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση η επιχείρηση θα οδηγηθεί σε πλήρη κατάργηση εκτύπωσης των τιμολογίων προς τους πελάτες της και θα πραγματοποιεί ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των παραστατικών. Εκτός από την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των τιμολογίων, η επιχείρηση θα έχει μια πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών της στοιχείων. Θα μπορείτε μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να διαχειριστείτε ψηφιακά τα παραστατικά ασς, να  προσφέρετε υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και συνεπώς να ευχαριστείτε και να στηρίζετε καλύτερα τους πελάτες σας.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ισότιμη με τα έντυπα παραστατικά και πάντα σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και φορολογία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Σε όλους τους επιχειρηματίες που θέλουν να εξοικονομούν κόστος και πολύτιμο χρόνο από τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης, η σημαντική μείωση του κόστους εκτύπωσης και  αποστολής, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Κάποια ακόμα είναι η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναµικού και η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, που θα προκύψει από την κατάργηση της χρήσης χάρτινων εντύπων.

Στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύουμε, γίνονται ολοένα και περισσότερο προσπάθειες από τους επαγγελματίες για να αναζητήσουν λύσεις,  με τις οποίες θα απλοποιήσουν τις καθημερινές διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησής τους και παράλληλα θα  ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά κόστη τους. Η συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία για ασφάλεια και βιωσιμότητα των επιχειρηματιών, τους έχουν οδηγήσει στη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα τελευταία χρόνια. Με γοργούς ρυθμούς αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται τα εξαιρετικά σημαντικά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε σχέση με την παλαιότερη έντυπης τιμολόγηση.  Θα είστε σε θέση να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες τιμολόγησης και αποστολής των απαραίτητων παραστατικών της επιχείρησης σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

No Comments Yet

Comments are closed