Τον Οκτώβριο η 17η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοίνωσε τη διοργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) η οποία, μετά από τη μετάθεσή της, λόγω της πανδημίας του COVID-19, θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO).

Την 17η ΔΕΒΘ διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, και με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 17η ΔΕΒΘ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

No Comments Yet

Comments are closed