Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΙΣΘ: Μια ιδέα που έγινε πράξη για να διασφαλίσει το μέλλον των ασφαλισμένων

Τα πρώτα του «γενέθλια» θα γιορτάσει σε λίγες μέρες το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δικαιώνοντας εν τοις πράγμασι όσους αρχικά πίστεψαν σε αυτή την ιδέα και στη συνέχεια την υλοποίησαν.

Αυτή την στιγμή το ΤΕΑ ΙΣΘ αριθμεί γύρω στα 300 μέλη εκ των οποίων το 15% προέρχεται από υγειονομικούς κλάδους εκτός Θεσσαλονίκης ενώ το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο-ασυμβίβαστο από το ΔΣ του ΙΣΘ.

Είναι το πρώτο και μοναδικό Ταμείο στο οποίο έχουν δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, υγειονομικοί (ιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί) από όλη την Ελλάδα με βασικό στόχο τη παροχή συμπληρωματικής ασφάλισης, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Όπως εξηγεί στο Myportal.gr η διευθύντρια του Ταμείου Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια «κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της τακτικής (μηνιαίας) εισφοράς που θα καταβάλλει (από 50 μέχρι 3000 ευρώ), ενώ έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας ξεκινά από 1000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να τροποποιηθεί το ποσό αυτό».

Το ΤΕΑ ΙΣΘ, όπως και όλα τα Επαγγελματικά Ταμεία έχει 100% ανταποδοτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τα χρήματα που καταβάλλει ο εργαζόμενος :

α) Μπαίνουν σε έναν «προσωπικό λογαριασμό» του εργαζόμενου.

β) Επενδύονται με επαρκή διασπορά σε μια σειρά χρηματοοικονομικών
προϊόντων.

γ) Το άθροισμα των καταβολών και των επενδυτικών αποδόσεων που θα έχουν μαζευτεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό, είτε καταβάλλεται εφ’ άπαξ (προϋπόθεση: η παραμονή στο Ταμείο τουλάχιστον 1 χρόνο και ανεξαρτήτως ηλικίας), είτε μετατρέπεται σε μηνιαία σύνταξή (προϋπόθεση: η συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο για τα Επαγγελματικά Ταμεία ισχύει ότι η εφάπαξ παροχή καθώς και οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (Ν.4172/2013, άρθρο 14), μειώνοντας ως εκ τούτου σημαντικά το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης και των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την κ .Χρυσανθοπούλου «το ΤΕΑ ΙΣΘ υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές). Φυσικά και το κράτος δεν μπορεί να «βάλει χέρι» σε κανένα ΤΕΑ, διότι εκ της νομοθεσίας τα τελευταία συστήνονται ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και όχι Δημοσίου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, μπορεί η Γενική Συνέλευση (δηλαδή οι ίδιοι οι υγειονομικοί-ασφαλισμένοι) να αποφασίσει την διάλυση του Ταμείου με ταυτόχρονη αναδιανομή όλης της περιουσίας στα μέλη του Ταμείου- δυνατότητα που σαφέστατα εκλείπει στην περίπτωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των δημοσίων ασφαλιστικών οργανισμών».

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται πάνω από 156.000 ΤΕΑ, τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης, αφού καλύπτουν πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού και διαχειρίζονται περιουσία που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού ΑEΠ .

Στην χώρα μας αυτός ο αριθμός φτάνει μόλις τα 18 (Επαγγελματικά Ταμεία –ΝΠΙΔ) ενώ πληθώρα νέων ΤΕΑ αναμένεται να αδειοδοτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

No Comments Yet

Comments are closed