Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης μέσα στα κορυφαία εργαλεία εκπαίδευσης

Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση άλλαξε σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόμα η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέκτησε μια νέα διάσταση και νέες δυνατότητες μέσα από την αποτελεσματικότερη κατασκευή ιστοσελίδας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ ή LMS – Learning Management System) είναι εφαρμογές λογισμικού, που συνδυάζουν την χρήση νέων τεχνολογιών με το μοντέλο της μεικτής μάθησης υλοποιώντας μια ηλεκτρονική τάξη. Πρόκειται ισχυρά ηλεκτρονικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης. Τα περισσότερα από αυτά είναι διαχειρίσιμα μέσω φυλλομετρητή (web-based) ώστε να είναι προσβάσιμα από διαφορετικά σημεία όλο το εικοσιτετράωρο.

Το Συστήμα Διαχείρισης Μάθησης  διανέμει και διαχειρίζεται όλες τις µαθησιακές ανάγκες. Είναι αναγκαίο  να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση αναφέρεται περισσότερο στην πληροφορία που συντελεί στη µάθηση και όχι σε αυτήν καθεαυτή τη µάθηση. Καθιστά διαθέσιμα τα µαθήµατα, κάνει εγγραφές σπουδαστών και προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, ελέγχει την καταλληλότητα των σπουδαστών, δηµιουργεί υπενθυµίσεις για το πρόγραµµα µαθηµάτων, καταγράφει την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, δηµιουργεί τεστ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του µαθήµατος στο διδάσκοντα και ακολούθως ενηµερώνει και το σπουδαστή. Παράγει αναφορές για τον αριθµό των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί σε ένα συγκεκριµένο µάθηµα, ή συγκεντρώνει τη βαθµολογία απόδοσης των σπουδαστών σε συγκεκριµένα µαθήµατα.

Συγκεντρωτικά το Learning Management System  μπορεί να κάνει τα παρακάτω :

  • Εργασίες. Ένας καθηγητής μπορεί να κάνει ανάθεση εργασιών και να λαμβάνει υποβολές των εργασιών online.
  • Συζητήσεις. Δυνατότητα συζητήσεων σε μη πραγματικό χρόνο (φόρουμ).
  • Δυνατότητες συζήτησης σε πραγματικό χρόνο.
  • Κοινή χρήση (sharing) σε κείμενα και μελέτες ανάμεσα σε μέλη.
  • Παρουσιάσεις (σαν του powerpoint) σε ζωντανό κοινό, αλλά και αποθήκευσή τους για μετέπειτα μελέτη.
  • Αποστολή e-mails, αποθήκευση βαθμολογιών. Προγραμματισμός εργασιών, on-line τεστ και quizzes, profile χρηστών και άλλα.
No Comments Yet

Comments are closed