Τα προβλήματα ρευστότητας και χρηματοδότησης λόγω των capital controls

Η Κύπρος αποτελεί αξιόπιστη λύση για επιχειρήσεις  και επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλήθος των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η χώρα. Οι Κυπριακές εταιρείες φορολογούνται με φόρο 12,5% επί του καθαρού κέρδους. Οι Κυπριακές Τράπεζες είναι αξιόπιστες και ασφαλείς και έχουν ισχυρό τραπεζικό απόρρητο. Προσφέρουν στους πελάτες διαδικτυακές υπηρεσίες, για να μην είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν τις συναλλαγές έχοντας φυσική παρουσία στο κατάστημα. Οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο  μπορούν να πραγματοποιήσουν σωστό και πλήρη φορολογικό σχεδιασμό. Το κόστος για τη σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας είναι χαμηλό και οι διαδικασίες που απαιτούνται απλές. Η φορολογία επί της μεταβίβασης μετοχών είναι μηδενική.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος με το φιλικό φορολογικό καθεστώς της, με την κοινή γλώσσα και κουλτούρα που έχει με την Ελλάδα, έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, όπου πάρα πολλές από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα, σε μια προσπάθειά τους να επιβιώσουν από τα τεράστια προβλήματα που πλήττουν τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Τα προβλήματα ρευστότητας και χρηματοδότησης λόγω των capital controls, την μεγάλη γραφειοκρατία, τους δυσβάσταχτους φόρους, την οικονομική αστάθεια και ανασφάλεια που επικρατεί στη χώρα μας και δυσκολεύει την καθημερινή διεκπεραίωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στις ασφαλιστικές εισφορές για τους επαγγελµατίες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση να συσταθεί μια νέα εταιρεία στην Κύπρο αποτελεί ιδανική λύση για να καταφέρουν οι Έλληνες επιχειρηματίες να απεγκλωβιστούν από τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, να μειώσουν τις φορολογικές τους εισφορές και να αυξήσουν τα κέρδη τους, με σταθερά, αργά και προσεκτικά βήματα. Η Κύπρος τόσο με το ιδιαίτερα φιλικό φορολογικό καθεστώς της, με τη δυνατότητα να διατηρούν την ανωνυμία τους οι μέτοχοι της Κυπριακής εταιρείας, αλλά και την στρατηγική γεωγραφική θέση που κατέχει,   προσφέρει ευκαιρίες, πρόνοιες και σωστές δομές για την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για επενδυτικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς.

Οι Κυπριακές εταιρείες είναι εδώ και χρόνια αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούν με βάση τις Κοινοτικές οδηγίες. Δεν είναι offshore εταιρείες όπως λάθος μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους, αλλά νόμιμες Ευρωπαϊκές εταιρείες.

No Comments Yet

Comments are closed