Τα οικονομικά οφέλη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται κάθε τιμολόγιο, το οποίο έχει τις απαραίτητες πληροφορίες, με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία και το οποίο εκδόθηκε και στάλθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης  δίνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι απαραίτητο στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύουμε. Η έκδοση και η αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών αποτελεί μια άμεση και αυτοματοποιημένη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση και στον επαγγελματία να έχει καλύτερη εικόνα και έλεγχο των κινήσεων του, καθώς και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών.

Τα οικονομικά οφέλη που εξοικονομούνται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, για να εκδίδουν τα παραστατικά τους, υπολογίζεται ότι είναι εξαιρετικά υψηλά. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, οι οποίες θέλουν να καταργήσουν τον παραδοσιακό τρόπο έντυπης έκδοσης και αποστολής των παραστατικών και να μειώσουν τα έξοδα εκτύπωσης, αναλωσίμων, ταχυδρομικών τελών κλπ. Το παραστατικό δημιουργείται από τον εκδότη, αποθηκεύεται και αποστέλλεται στον πελάτη γρήγορα και με ασφάλεια. Η κάθε πληροφορία πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο, γιατί πολλές φορές πολύτιμα δεδομένα μένουν ανεκμετάλλευτα. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας που τα τελευταία χρόνια έχει διεισδύσει σε όλους τους τοµείς του επιχειρηματικού κόσμου.

Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι μια σύγχρονη εφαρμογή σχεδιασμένη έτσι ώστε  να καλύψει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αποτελεί ένα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο έχει διαμορφωθεί με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τις διαδικασίες και λειτουργίες τους και να συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας τους. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε αναλυτικά τις κινήσεις των πελατών σας από όπου και αν βρίσκεστε.  Θα υπάρχει μια αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας και οι πελάτες θα παραλαμβάνουν άμεσα το παραστατικό τους, χωρίς καθυστερήσεις, ή και απώλειες  από την μεταφορά του. Το κόστος των εκτυπώσεων, των  αποστολών και της αρχειοθέτησης θα μειωθεί εντυπωσιακά  και η επιχείρηση θα αποκτήσει ένα επιπρόσθετο κύρος, θα ενδυναμώσει την εικόνα της και θα παρέχει έναν εξελιγμένο και αναβαθμισμένο τρόπο επικοινωνίας. Τα παραστατικά θα μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται  στους πελάτες με e-mail. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής τους όποτε αυτό χρειάζεται.  Πολύ εύκολη και ασφαλής θα είναι και η επαναποστολή του. Η παραγωγικότητα του προσωπικού θα αυξηθεί,  λόγω της απλοποίησης των καθημερινών διαδικασιών. Θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών, όλων των παραστατικών και γενικότερα καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης.

No Comments Yet

Comments are closed