Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Με 85 θέματα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Η Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 16.00, η στο Δημαρχείο.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι ο απολογισμός δράσεων του project Labattoir και η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης για την Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στις Υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018.

Παράλληλα θα συζητηθούν η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και φορολογουμένων, ορισμός θέσεων στάθμευσης στα πλαίσια του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και ο κανονισμός διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πεζοδρομημένες οδούς Ικτίνου και Ζεύξιδος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, ο καθορισμός κανόνων τοποθέτησης αποτρεπτικών και προστατευτικών εμποδίων ως αστικού εξοπλισμού σε πεζοδρόμια του δήμου Θεσσαλονίκης και η τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων και η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, συγκαταλέγονται στα θέματα της συζήτησης.

Τέλος, θα αναφερθούν η έγκριση ανανέωσης για τρία έτη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης με το κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο ΧΑΝΘ και η έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP CEI Creece.

No Comments Yet

Comments are closed