Στον Ιβάν Σαββίδη το «Maison Crystal» της Θεσσαλονίκης

Η δημοπρασία διενεργήθηκε σήμερα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών του δήμου Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως ο πλειοδότης θα υπογράψει τη σύμβαση.

Στον όμιλο Dimera Group του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη περνάει η διαχείριση και εκμετάλλευση του πρώην Maison Crystal, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η Dimera πλειοδότησε σε δημοπρασία για την εκμίσθωση του κτιρίου και την επαναλειτουργία του ως αναψυκτηρίου, προσφέροντας ετήσιο μίσθωμα 262.500 ευρώ.

Μάλιστα θα καλύψει τις δαπάνες ανακαίνισης του κτιρίου και διαμόρφωσης του χώρου, θα έχει την εκμετάλλευση για τα επόμενα έξι χρόνια, με δικαίωμα παράτασης άλλων τριών.

No Comments Yet

Comments are closed