Στις εθνικές εποπτικές αρχές παραμένει η βασική εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών στην Ε.Ε

Η Insurance Europe με σημερινή ανακοίνωση της αναφέρεται στην έκθεση της Οικονομικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία επισημαίνοντας μεταξύ άλλων :

Χαιρετίζουμε αρκετές από τις προτάσεις της έκθεσης, οι οποίες διατηρούν το καθοριστικό ρόλο των Εθνικών Εποπτικών Αρχών και επιτρέπουν στην EIOPA να κάνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της.

Επίσης η Insurance Europe επικροτεί τις προτάσεις με στόχο να συντονιστεί καλύτερα η εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν διασυνοριακές εργασίες. Έτσι θα επιτρέψει στην EIOPA να διαδραματίσει το ρόλο της στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και ανταγωνιστικού πλαισίου για τους ασφαλιστές που λειτουργούν διασυνοριακά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

No Comments Yet

Comments are closed