Στήριξη των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων μέσω πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ και της HSBC

Νέα συνεργασία για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, ύψους 134 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θα στηριχθούν ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν σήμερα στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η HSBC.

Η συμφωνία αυτή, όπως επισημάνθηκε σήμερα σε σχετική εκδήλωση, θα ενισχύσει τις υπηρεσίες χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών τις οποίες παρέχουν οι συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες προς εγχώριες επιχειρήσεις και θα καλύψει ένα βασικό κενό της αγοράς, το οποίο εξακολουθεί να περιορίζει τις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η HSBC συμμετείχε και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για την Ελλάδα και εφαρμόστηκε με επιτυχία από το 2013.

Ένα δεύτερο, διευρυμένο πρόγραμμα, το οποίο εγκαινιάστηκε πέρυσι, αναμένεται να στηρίξει με 400 εκατ. ευρώ την παροχή κεφαλαίων κίνησης και εγγυήσεων για την κάλυψη του πολιτικού κινδύνου και του κινδύνου πληρωμής, που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα να επωφεληθούν από νέες χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών παρεχόμενες τοπικά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς και καλυπτόμενες με εγγύηση από την ΕΤΕπ και την HSBC, καθώς και τη Citibank και την Commerzbank. Στο πρόγραμμα αναμένεται να προσχωρήσουν τους επόμενους μήνες και άλλες κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, το οποίο δημιουργήθηκε από την ΕΤΕπ ειδικά για την Ελλάδα, στήριξε επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας. Σε συνέχεια της επιτυχίας του πρώτου αυτού προγράμματος κατά την τελευταία τριετία, χαιρετίζω την πρόσφατη δρομολόγηση του δεύτερου Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, το οποίο θα στηρίξει με 400 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεις καίριας σημασίας, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι καρπός της συνεχούς και στενής συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ κατά τα τελευταία τρία χρόνια, χάρη στην οποία το 2017 και μόνο εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία πάνω από 2,5 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή ύψους 134 εκατ. ευρώ που επιβεβαιώθηκε σήμερα από την HSBC αποδεικνύει τη σαφή δέσμευση των διεθνών τραπεζών να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, καθώς και τον αποφασιστικό ρόλο της ΕΤΕπ».

Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τόνισε ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Οι χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητες για τις περισσότερες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και η ΕΤΕπ είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με διεθνείς και ελληνικούς τραπεζικούς εταίρους για την άρση των εμποδίων στις χρηματοδοτήσεις αυτές. Η νέα συνεργασία ύψους 134 εκατ. ευρώ μεταξύ της ΕΤΕπ και της HSBC στηρίζεται στην επιτυχία της προηγούμενης συνεργασίας των δύο τραπεζών στον τομέα της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα όχι μόνο θα βελτιώσει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών, αλλά και αποδεικνύει τη σαφή δέσμευση των διεθνών και εγχώριων τραπεζών να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, πρόσθεσε..

Η κα Ελένη Βρεττού, Managing Director, Head of Wholesale Banking της HSBC στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα επιτρέψει σε περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό αγορών και εμπορικών συναλλαγών. Το εμπόριο αποτελεί βασικό παράγοντα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και για την HSBC είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηρίζει τα πλάνα ανάπτυξης των πελατών της

Η συμφωνία ύψους 134 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου ανακοινώθηκε σήμερα στην Αθήνα από την κα Ελένη Βρεττού, Managing Director, Head of Wholesale Banking της HSBC Ελλάδος, και τον κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδος κ. Αλέξη Χαρίτση και του CEO της HSBC Ελλάδος κ. Steve Banner.

Η HSBC είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά από όλες τις εμπορικές τράπεζες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, όταν αυτό πρωτοεγκαινιάστηκε, το 2013. Το αρχικό πρόγραμμα στήριξε με επιτυχία συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών συνολικού ύψους 389 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2016. Η βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών συνέβαλε στην αύξηση τόσο των επενδύσεων όσο και της απασχόλησης.

Περισσότερο από το 90% των εμπορικών συναλλαγών περιλαμβάνει κάποια μορφή πίστωσης, ασφάλισης ή εγγύησης και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς συνήθως έχουν ανάγκη από χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. Το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου προσέφερε σημαντική στήριξη στις ελληνικές τράπεζες – οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές επιχειρήσεις – επιτρέποντάς τους να ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών τους στον τομέα αυτόν.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση για τις εμπορικές συναλλαγές τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΤΕπ μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με ένα από τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η ΕΤΕπ στην Ελλάδα.

Πέρυσι ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χορήγησε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 2,49 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

No Comments Yet

Comments are closed