Στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο και το επόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι, στην Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού
Κέντρου του ∆ήμου Αθηναίων, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων
Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε να γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη το επόμενο ∆Σ της ΚΕ∆Ε, στο πλαίσιο της ∆ΕΘ και των εγκαινίων του περιπτέρου της εκεί. Λίγες εβδομάδες μετά,
και συγκεκριμένα στο διάστημα 1 – 3 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, θα
διεξαχθεί το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕ∆Ε, παράλληλα με την έκθεση τεχνολογίας
Beyond.
Το συνέδριο θα γίνει στο Βελλίδειο, όπου με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
για τον κορωνοϊό, μπορούν να φιλοξενηθούν 800 ∆ήμαρχοι και Σύνεδροι, ενώ στους
άλλους χώρους της ∆ΕΘ θα γίνουν οι παράλληλες εκδηλώσεις. Το συνέδριο θα είναι
διαδραστικό μέσω ειδικής πλατφόρμας ερωτήσεων/απαντήσεων και προώθησης
θεμάτων για διάλογο, ενώ θα γίνει προσπάθεια να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρήση
χαρτιού και πλαστικού.

No Comments Yet

Comments are closed