Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στη Βουλγαρία: Διαδικασίες & Υποχρεώσεις

Οι πιο δημοφιλείς μορφές εταιρικής οργάνωσης στη Βουλγαρία είναι  η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ( OOD ) και η ανώνυμη εταιρεία (AD).

Για να γίνει μία Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία και ποιο συγκεκριμένα για να ιδρυθεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Βουλγαρία απαιτούνται : (OOD)

 • Οι ιδρυτές μιας OOD πρέπει να είναι ικανά προς εργασία φυσικά πρόσωπα Βούλγαροι ή αλλοδαποί ή νομικά πρόσωπα της Βουλγαρίας ή της αλλοδαπής.
 • Αρμόδιο για την καταχώρηση μιας OOD είναι το Δικαστήριο Νομού της έδρας της εταιρείας.
 • Η ιδρυθείσα εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο του Δικαστηρίου Νομού της έδρας της εταιρείας και εν συνεχεία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας.
 • Αρμόδιος για την εγγραφή είναι ο διαχειριστής της εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη σύναψη της Εταιρικής Σύμβασης.
 • Η καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους χωριστούς εταίρους εφόσον εκλέχθηκαν ως διαχειριστές.
 • Το κεφάλαιο για την έναρξη της εταιρείας μπορεί να ξεκινά από 2 ευρώ έως το ποσό που επιθυμούν να καταβάλουν οι ιδρυτές.
 • Το κεφάλαιο δεν επηρεάζει την μετέπειτα φορολόγηση, τους διάφορους φορολογικούς ελέγχους και δραστηριότητες.

Για να ιδρυθεί μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) στην Βουλγαρία, η οποία μπορεί να αποτελείται απο ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, χρειάζονται τα ακόλουθα:

 • Το όνομα ή τα ονόματα των ιδρυτών της εταιρεία
 • Τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων
 • Το όνομα της καινούργιας εταιρείας
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με δικηγόρους και συμβολαιογράφους, συντάσσεται το καταστατικό της εταιρείας, κατατίθεται στο δικαστήριο της αρμόδιας έδρας και καταχωρείται η εταιρεία σε όλους τους δημόσιους φορείς.
Για τη μεταφορά εταιρείας στη Βουλγαρία είναι ενδεδειγμένα τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Το καταστατικό της ήδη υπάρχουσας εταιρείας
 • Τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με συμβολαιογράφο, τα έγγραφα κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο για την καταχώρηση της εταιρείας στη νέα έδρα.

Για να μάθετε περισσότερες και να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με του Συμβούλους επιχειρήσεων της MyCompany Finance

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα

Και στο e–mail: [email protected]

No Comments Yet

Comments are closed