Συνέδριο της Έδρας Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Συνέδριο την Παρασκευή 16 Μαρτίου στις 17:00 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Αίθουσα Συνεδρίων), με θεματικές την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση στο μέλλον της ΕΕ και τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ ως εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της.

Στο Συνέδριο συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρουσίαση των μεθόδων εργασίας του και των ευρημάτων του στην πλέον πρόσφατη Ετήσια Έκθεση του (για το οικονομικό έτος 2016) αλλά και στις ειδικές εκθέσεις του για τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ιδίως στην Ελλάδα.

No Comments Yet

Comments are closed