Η σημασία της οργανωμένης επικοινωνίας με τους πελάτες σας

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να σας παρέχει οργανωμένη επικοινωνία με τους πελάτες σας και να σας εξασφαλίσει ότι το παραστατικό που έχετε αποστείλει σε αυτούς έχει παραδοθεί.  Πρόκειται για μια σύγχρονη και απόλυτα αυτοματοποιημένη εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση των τιμολογίων. Τελευταία υπάρχουν πολλές πληροφορίες που αφορούν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση αυτής.  Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν με βέλτιστο τρόπο τα οικονομικά τους, έχοντας πλήρη έλεγχο αυτών, μέσω των στατιστικών στοιχείων που θα λαμβάνουν.

Είναι πολλά τα οφέλη που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, από τη χρήση της  ηλεκτρονικής τιμολόγησης, για αυτό και πρέπει να εξετάσουν την μετάβασή τους σε αυτή. Αποτελεί ιδανική λύση για να γίνει πιο απλή και άμεση η έκδοση και η αποστολή των παραστατικών και εξαιρετικά πιο οικονομική η συνολική διαδικασία της  τιμολόγησης. Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε τα δεδομένα που λαμβάνετε για τους πελάτες σας, έτσι ώστε να τους παρέχετε αναβαθμισμένες υπηρεσίες και να ενδυναμώνετε τις σχέσεις σας με αυτούς.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναφέρεται στην ουσία στην έκδοση και στην  ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών που εκδίδει κάθε επιχείρηση, καθώς και στην παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων αντίστοιχα, με μια διαδικασία απλή, ασφαλή και άμεση. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης  πραγματοποιείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και φορολογία.

Αν θέλετε να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησής σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με το πελατολόγιό σας και να ενδυναμώσετε την εταιρική εικόνα σας, μέσω της χρήσης οικολογικών πρακτικών, τότε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αποτελέσει τον κατάλληλο συνεργάτη σας. Το κόστος της διαδικασίας τιμολόγησης θα μειωθεί εξαιρετικά, θα μειωθούν οι κίνδυνοι απώλειας κάποιου παραστατικού και τα παραστατικά σας θα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και άμεσα.  Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι απλό, εύχρηστο και  φιλικό στο χρήστη. Θα βελτιωθεί σημαντικά η ταχύτητα με την οποία αποστέλλετε τα παραστατικά σας, θα μπορείτε να στέλνετε προσφορές και παραγγελίες από όπου κι αν βρίσκεστε, και θα καταργηθούν τα έξοδα αποστολής, αναλωσίμων κλπ, μέσω μιας ασφαλούς, αξιόπιστης και αποτελεσματικής εφαρμογής. Το κύρος και η εικόνα της επιχείρησής σας θα αυξηθεί και η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον και πάντα σε συμβατότητα με τις φορολογικές διατάξεις και την ελληνική νομοθεσία. Οι εταιρικές ενέργειες θα είναι πλήρως οργανωμένες, καθώς μπορούν να υπάρχουν οι απαραίτητες υπενθυμίσεις, όπως και τήρηση εταιρικού ημερολογίου αν αυτό χρειαστεί.

No Comments Yet

Comments are closed