ΣΕΒΕ: Κατακόρυφη πτώση 30,6% των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο 2020

 

Κατακόρυφη ήταν η πτώση των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο 2020, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.06.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, αυτές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.068,1 εκατ. έναντι €2.981,5 εκατ. τον Απρίλιο 2019 με τη διαφορά να ανέρχεται σε €913,4 εκατ., δηλαδή 30,6%. Οι συνέπειες της εξάπλωσης του COVID-19 έγιναν πιο εμφανείς τον Απρίλιο, καθώς εκτός των εξαγωγών σημαντική μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές κατά €1.406,5 εκατ., δηλαδή 30,5% με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €3.202,1 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά €1.134,0 εκατ. αλλά το έλλειμμα ελαττώθηκε κατά €493,1 εκατ., δηλαδή 30,3% συγκριτικά με πέρυσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας παρουσίασαν, επίσης, μείωση με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά €204,4 εκατ., δηλαδή 10,5% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €771,5 εκατ., δηλαδή 22,8%.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Απρ 20Απρ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές2.068,12.981,5-913,4-30,6%
Εισαγωγές3.202,14.608,6-1.406,5-30,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.134,0-1.627,1493,1-30,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αν εξετάσουμε τις εμπορευματικές συναλλαγές σε επίπεδο τετραμήνου, καταγράφηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά €946,2 εκατ., δηλαδή 8,6% και μείωση των εισαγωγών κατά €1.838,0 εκατ., δηλαδή 10,1% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι μεν εξαγωγές στα €10.042,3 εκατ. και οι δε εξαγωγές σε €16.400,7 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €6.358,4 εκατ., μειωμένο ωστόσο σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2019 κατά €891,8 εκατ., δηλαδή 12,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρά κατά €86,5 εκατ., δηλαδή 1,1% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €7.690,0 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €742,4 εκατ., δηλαδή 5,6% και διαμορφώθηκαν σε €12.624,8 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Απρ 20Ιαν-Απρ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές10.042,310.988,5-946,2-8,6%
Εισαγωγές16.400,718.238,7-1.838,0-10,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-6.358,4-7.250,2891,8-12,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε κλαδικό επίπεδο, τα πετρελαιοειδή σημείωσαν σημαντική μείωση κατά €1.049,1 εκατ., δηλαδή 30,7% σε σχέση με το α’ τετράμηνο 2019. Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και τον Απρίλιο 2020 και στο α’ τετράμηνο διαμορφώθηκαν σε €1.701,7 εκατ., με την αύξηση να ανέρχεται σε €195,9 εκατ., δηλαδή 13,0%. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον κλάδο των χημικών με την αύξηση της εξαγωγικής τους επίδοσης να ανέρχεται σε €249,9 εκατ., δηλαδή 18,7%. Αντίθετα, τα βιομηχανικά μειώθηκαν κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 4,3%, τα μηχανήματα-οχήματα κατά €73,7 εκατ., δηλαδή 7,3%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €118,2 εκατ., δηλαδή 13,5% και οι πρώτες ύλες κατά €128,6 εκατ., δηλαδή 23,7%. Τέλος, άνοδο σημείωσαν οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (€74,2 εκατ., δηλαδή 49,2%) και ποτών και καπνών (€20,4 εκατ., δηλαδή 8,7%).

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Απρ 20Ιαν-Απρ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Σύνολο10.042,310.988,5-946,2-8,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή7.690,07.603,586,51,1%
Τρόφιμα1.701,71.505,8195,913,0%
Βιομηχανικά1.652,11.726,7-74,6-4,3%
Χημικά1.582,81.332,9249,918,7%
Μηχ/τα-Οχήματα935,51.009,2-73,7-7,3%
Διαφ. Βιομηχανικά757,1875,3-118,2-13,5%
Πρώτες ύλες413,4542,0-128,6-23,7%
Λίπη-Έλαια225,1150,974,249,2%
Ποτά-Καπνά254,9234,520,48,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Απρ 20Απρ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Σύνολο2.068,12.981,5-913,4-30,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή1.739,11.943,5-204,4-10,5%
Χημικά418,5345,772,821,1%
Τρόφιμα406,2404,22,00,5%
Βιομηχανικά369,3453,7-84,4-18,6%
Μηχ/τα-Οχήματα217,3278,0-60,7-21,8%
Διαφ. Βιομηχανικά115,2189,1-73,9-39,1%
Πρώτες Ύλες71,8128,7-56,9-44,2%
Ποτά-Καπνά68,654,014,627,0%
Λίπη-Έλαια36,832,24,614,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Όσον αφορά στους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών για το α’ τετράμηνο 2020, τα κράτη-μέλη της ΕΕ απορρόφησαν το 57,0% και οι Τρίτες Χώρες το 43,0% με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 να είναι 51,3% για τις χώρες της Ευρώπης και 48,7% για τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας κατευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 65,3% και σε ποσοστό 34,7% σε Τρίτες Χώρες.

No Comments Yet

Comments are closed