ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Real Estate είναι ότι αποτελεί μια επιμέρους οικονομία, της οποίας ο χαρακτήρας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και στην οποία αναπτύσσονται οικονομικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα οικονομούντα άτομα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το Real Estate αποτελεί σύνολο γνώσεων, αφού σε αυτό περιλαμβάνονται ζητήματα νομικά, φορολογικά, πολεοδομικά και οικονομικά. Με άλλα λόγια συνδυάζεται πλήθος επιστημών προκειμένου να ληφθεί απόφαση για μια επένδυση, καθώς είναι εύκολη και η Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία.

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έχει επηρεάσει σηµαντικά την Ελληνική οικονοµία βυθίζοντας την σε ύφεση. Άµεση συνέπεια ήταν και η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας και η κάθετη πτώση των πωλήσεων µε συνέπεια πολλοί κατασκευαστές να έχουν στην κατοχή τους πολλά αδιάθετα ακίνητα. Παράλληλα, η διάνοιξη των Βαλκανίων προσέφερε στην Ελλάδα την ευκαιρία για ταχύρρυθμη ανάπτυξη και αύξηση των εξαγωγών της. Έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνου πιο εξωστρεφείς αλλά και να επενδύσουν σε νέες αγορές εκτός των συνόρων.

Η Βουλγαρία έχει μία πολύ φιλελεύθερη νομοθεσία όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις ακινήτων. Σύμφωνα με το Βουλγαρικό Σύνταγμα και τη νομοθεσία, οι αλλοδαποί και οι ξένες εταιρείες μπορούν να επενδύσουν σε ακίνητα στη Βουλγαρία είτε προσωπικά είτε μέσω μίας τοπικής νομικής οντότητας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 χαρακτηρίζεται με δραστηριοποίηση της αγοράς ακινήτων, ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη βουλγαρική πόλη -τη Σόφια.«Στη βουλγαρική πρωτεύουσα παρατηρείται αισθητή αύξηση της αγοραπωλησίας ακινήτων που οφείλεται στη σοβαρή δραστηριοποίηση των ντόπιων αγοραστών – νεαρών οικογενειών και ανθρώπων, που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους με στόχο την εκμίσθωση ακινήτων»

Ως φυσικά πρόσωπα οι αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν μόνο τα κτίσματα και όχι τη γη ή το οικόπεδο. Βούλγαροι πολίτες και νομικά πρόσωπα ή εταιρείες ακόμα και με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες μπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία Βουλγάρικης γης.

Μέσω της Βουλγάρικης εταιρείας δίνεται και η δυνατότητα για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα χωρίς να υπόκεινται στην υποχρέωση (επειδή είναι εταιρεία) της δήλωσης <<πόθεν έσχες>>.

No Comments Yet

Comments are closed