ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες  έκαναν ίδρυση  εταιρείας στη Βουλγαρία και οι αιτήσεις αυξάνονται συνεχώς. Το εγχείρημα δεν είναι δύσκολο, αφού η ίδρυση μιας προσωπικής εταιρείας σ’ αυτή τη χώρα πραγματοποιείται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος.

Για να εγκατασταθεί μια εταιρεία στη Βουλγαρία και η εγκατάσταση αυτή να είναι νόμιμη θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Πρέπει να χρησιμοποιεί σταθερά τηλέφωνα στην Βουλγαρία, τα οποία δεν θα τα απαντά με εκτροπή κλήσης από την Ελλάδα.
  • Η εταιρεία θα πρέπει να έχει πραγματική έδρα στην Βουλγαρία. Θα πρέπει δηλαδή να ενοικιάσει τα γραφεία της και τις αποθήκες της στην Βουλγαρία.
  • Πρέπει να προσλάβει το προσωπικό της στην Βουλγαρία, και το προσωπικό να βρίσκεται και να εργάζεται εκεί.
  • Η ιστοσελίδας της εταιρείας θα πρέπει να έχει βουλγάρικη κατάληξη.
  • Θα πρέπει ο επιχειρηματίας να μπορεί να αποδείξει ότι η εταιρεία πραγματικά δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία και ότι το κέντρο των αποφάσεων είναι η Βουλγαρία και όχι η Ελλάδα.
  • Οφείλει να μπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι η εταιρεία δεν έχει μεταφερθεί στην Βουλγαρία με μοναδικό σκοπό την αποφυγή του φόρου στην Ελλάδα.
  • Τα e-mail της εταιρείας πρέπει να απαντώνται από την Βουλγαρία, με Βουλγάρικη IP και όχι από το γραφείο μας στην Ελλάδα.

Η Α.Ε. στην Βουλγαρία είναι το ίδιο πράγμα με την Ε.Π.Ε. σε ότι αφορά τη λειτουργικότητα και την περιορισμένη φορολογική υποχρέωση. Υπάρχουν διαφορές στο ότι είναι υποχρεωτικό η Α.Ε. να έχει Εποπτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Ε.Π.Ε. αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εάν είναι γραμμένο στο καταστατικό μπορεί να ισχύσει.

Τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας  στη Βουλγαρία:

  • Ελάχιστο κεφάλαιο 25.000 ευρώ (50.000 λέβα)
  • Ονοματικές ή ανώνυμες μετοχές
  • Απαραίτητη είναι η συμμετοχή το λιγότερο 3 προσώπων στα διοικητικά όργανα
No Comments Yet

Comments are closed