ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η οικονομία της Κύπρου παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το 1ο εξάμηνο του 2015 για πρώτη φορά μετά το 2011, καταδεικνύοντας την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από την ύφεση.

Στρατηγική επιδίωξη του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας με εύκολη Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο, η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, στοχεύεται η επιτυχής ενσωμάτωση της Κύπρου στις χώρες της Ευρωζώνης και η μεγαλύτερη δυνατή πραγματική σύγκλιση και συνοχή, με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες μέλη της Ε.Ε. Επιδιώκεται επίσης, η καθιέρωση της Κύπρου, ως γέφυρας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής.

Oι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνονταιμε τους εξής τρόπους:

  • Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη σταδιακή εκτόνωση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  • Συνέχιση μεταρρυθμίσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
  • Συνετής δημοσιονομική πολιτική, ικανοποίηση και υιοθέτηση μέτρων πολιτικής στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
  • Αξιοποίηση φυσικού αερίου της Κύπρου.

Η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί και στο μακροοικονομικό περιβάλλον και θα  έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία. Έχουν σημειωθεί βήματα στα παρακάτω σημεία:

  • η συνεχιζόμενη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και της αύξησης στην απασχόληση, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ιδιωτική κατανάλωση.
  • Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη επιτευχθεί επιτρέποντας έτσι την υιοθέτηση ουδέτερης δημοσιονομικής πολιτικής παρέχοντας τόνωση στους ήδη θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της ελεύθερης λειτουργίας των αυτόματων σταθεροποιητών.
  • Σημαντικές προοπτικές παρουσιάστηκαν στον τομέα του τουρισμού (παράταση τουριστικής περιόδου, νέοι προορισμοί), ναυτιλία, δημιουργία καζίνο, υδρογονάνθρακες).
  •  Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση.
No Comments Yet

Comments are closed