Πότε μία Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι ασφαλής;

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που αποφασίζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Κύπρο για να εκμεταλλευτούν το πλήθος των πλεονεκτημάτων που προσφέρει όπως είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός φορολογικός συντελεστής από μία ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο. Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι απλοποιημένο και οι υπηρεσίες που παρέχονται τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ ανεβασμένο σε σχέση με το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία είναι μειωμένη και το κλίμα για τις επιχειρηματικές συναλλαγές πολύ φιλικό. Η λύση της σύστασης μιας εταιρείας στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της επιχείρησης, αποτελεί μια νόμιμη και πάντα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου είναι ασφαλές και λειτουργεί με τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάθε κυπριακή εταιρεία που θα ιδρυθεί θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον έναν μέτοχο. Οι κυπριακές εταιρείες δεν είναι offshore εταιρείες εφόσον η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κυπριακή εταιρεία έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί εισαγωγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να επιβαρύνετε με δασμούς. Τα οφέλη που προσφέρει η Κύπρος στις επιχειρήσεις που την επιλέξουν για να συστήσουν μια νέα εταιρεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ο συντελεστής φορολογίας βρίσκεται στο 12,5% και είναι από τους πιο χαμηλούς ανάμεσα στους πιο χαμηλούς ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν οι τραπεζικοί περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που επικρατούν στη χώρα μας λόγω των capital controls. H γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι εξαιρετικά προνομιακή και ο φόρος μερίσματος εφόσον πραγματοποιείται διανομή των εταιρικών κερδών είναι μηδενικός.  Μια κυπριακή εταιρεία θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ καλή επιλογή για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι κυπριακές εταιρείες είναι αναγνωρισμένες σε όλο τον κόσμο.

No Comments Yet

Comments are closed