Πώς να καταλήξετε στις κατάλληλες δράσεις σας προς την επιτυχία!

Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των Ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οι οποίοι αποφασίζουν να ιδρύσουν εταιρεία στην Κύπρο και να επωφεληθούν από το μεγάλο αριθμό των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Απλές και γρήγορες διαδικασίες σύστασης εταιρείας, απουσία γραφειοκρατίας, αναβαθμισμένες τραπεζικές υπηρεσίες, εξασφάλιση ανωνυμίας των μετόχων εάν το επιθυμούν, εξαιρετικά χαμηλός εταιρικός συντελεστής. Αυτά είναι κάποια μόνο από τα κίνητρα που παρέχονται από την Κύπρο για την ίδρυση μιας εταιρείας. Οι Κυπριακές τράπεζες είναι αξιόπιστες και παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές.

Η Κυπριακή εταιρεία αποτελεί ιδιαίτερα καλή επιλογή για διαδικτυακές δραστηριότητες και e-shops. Οι εταιρείες που θα αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο θα αποκτήσουν ένα παγκόσμιο χαρακτήρα και θα μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, μειώνοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις τους, φορολογικές και ασφαλιστικές. Μετά από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται Ευρωπαϊκές και λειτουργούν με βάση τις κοινοτικές οδηγίες της Ε.Ε και όχι offshore όπως πολλοί και λαθεμένα πιστεύουν.

Το όνομα που θα επιλεγεί για κάθε εταιρεία που θα συσταθεί στην Κύπρο πρέπει να είναι μοναδικό, γι αυτό καλό είναι όταν γίνεται η αίτηση για επιλογή ονόματος να προτείνονται δύο ή τρία διαφορετικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία ίδρυσης. Ο φορολογικός συντελεστής της Κύπρου είναι από τους χαμηλότερους ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, γι αυτό και είναι μια από τις πρώτες επιλογές των Ελλήνων επιχειρηματιών για να συστήσουν μια νέα εταιρεία. Οι Κυπριακές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όποιο νόμισμα επιλέξουν. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα οφέλη που προσφέρει η Κύπρος για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ένας αξιόπιστος προορισμός, με κοινή γλώσσα και κουλτούρα με την Ελλάδα, με σταθερή και ελαστική νομοθεσία, με χρηματοοικονομικές δομές, που παρέχει πολλά κίνητρα για την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο είναι φιλικό και το τραπεζικό της σύστημα εξασφαλισμένο. Είναι η μόνη χώρα που έχει υπογράψει συμβάσεις απαλλαγής διπλής φορολογίας με τις περισσότερες χώρες, δημιουργώντας τις σωστές εταιρικές δομές. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα καθιερωμένο χρηματοοικονομικό κέντρο που έχει εδραιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

No Comments Yet

Comments are closed