Πώς να αναπτύξετε την ανταγωνιστικότητα σας στην εποχή του σήμερα;

Συνεχώς και πιο πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να επωφελούνται από αυτή, απολαμβάνοντας μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για τη διαδικασία τιμολόγησης. Εξάλλου η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους για μία επιχείρηση, είναι ένα από τα βασικά σημεία για κάθε επαγγελματία. Ένα τιμολόγιο θεωρείται ως ηλεκτρονικό αν έχει εκδοθεί και αποσταλεί στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή.

Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στη βελτίωση των σχέσεων των επιχειρήσεων με το δημόσιο και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση και  είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται. Τα λογισμικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση που τα εφαρμόζει να εκδώσει τα τιμολόγια και τις αποδείξεις της εύκολα και γρήγορα. Στόχος τους  είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες τιμολόγησης, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και η αύξηση της παραγωγικότητας. Να προωθηθούν λύσεις που θα οδηγήσουν την επιχείρηση ένα βήμα παραπέρα τεχνολογικά και  επιχειρηματικά.

Η έκδοση και η αποστολή των τιμολογίων είναι από τις βασικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, που απαιτεί χρόνο και κόστος. Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα παρέχει στην επιχείρηση πολλές χρήσιμες πληροφορίες άµεσα και με διαφάνεια. Η συγκεκριμένη λογισμική εφαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκδώσουν τιμολόγια και αποδείξεις γρήγορα και σωστά, να έχουν καλύτερη εικόνα των οικονομικών  τους στοιχείων, καθώς και να εξοικονομίσουν πολύτιμο χρόνο. Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη και τεχνολογικά σύγχρονη πρωτοποριακή λύση, για την έκδοση και αποστολή παραστατικών που εκδίδονται από µια επιχείρηση.

Παραστατικά, τα οποία έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον παραλήπτη, ανεξαρτήτου το πως  δημιουργήθηκαν, δεν νοούνται για ηλεκτρονικά. Kριτήριο αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο διαβιβάστηκε το τιμολόγιο, ή η απόδειξη και όχι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές μόνο από τις λειτουργίες και τα οφέλη που θα αποκομίσει η επιχείρηση από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

  • Mείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση των εξόδων αποστολής, εκτύπωσης και αποθήκευσης
  • Πλήρης συμβατότητα με τις οδηγίες της Ε.Ε. καθώς και το νομικό και φορολογικό πλαίσιο
  • Πιο γρήγορη και αξιόπιστη συμφωνία υπολοίπων
  • Τόνωση της εταιρικής εικόνας με την εφαρμογή οικολογικών λειτουργιών
  • Δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων και αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων
  • Άμεση απόσβεση της επένδυσης
  • Τόνωση της προσπάθειας φοροδιαφυγής και ύπαρξη διαφάνειας ανάμεσα στις οικονομικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, καθώς και των συναλλαγών τους με το δημόσιο
No Comments Yet

Comments are closed