Πλεονεκτήματα από την ίδρυση εταιρείας στη Κύπρο

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία την καθιστούν έναν από τους ανταγωνιστικότερους προορισμούς για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Το ευέλικτο φορολογικό της σύστημα και η απλοποιημένη διαδικασία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων επιχειρήσεων με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών τους αλλά και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.

Πιο αναλυτικά η σύσταση εταιρείας στην Κύπρο προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως είναι τα παρακάτω:

 1. Εταιρικός φορολογικός συντελεστής 12.5% επί των κερδών.
 2. Δεν υπάρχει προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά επί των κερδών
 3. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τον / τους μετόχους της εταιρείας
 4. 0% φόρος μερίσματος. Μέρισμα είναι η διανομή των κερδών στους μετόχους
 5. Δεν υπάρχει παρακράτηση στα διανεμόμενα κέρδη – μερίσματα, στους τόκους και στα δικαιώματα ευρασιτεχνίας όταν αυτά εφαρμόζονται εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας
 6. Έως 17.000 ευρώ ή 1% επί του τζίρους της εταιρείας σε ετήσια βάση σε έξοδα διασκέδασης και ψυχαγωγίας μπορούν να περαστούν ως εταιρικά έξοδα, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά
 7. Υπογεγραμμένες συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης με πάνω από 50 χώρες, για να μην υπάρχει φορολόγηση και στα 2 κράτη.
 8. Οι φορολογικές ζημιές μιας εταιρείας, μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα 5 έτη
 9. Η κερδοφορία που προέρχεται από την πώληση τίτλων ιδιοκτησίας και μετοχών δεν φορολογούνται
 10. Όλα τα έγγραφα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά
 11. Ασφαλές τραπεζικό σύστημα με ασφαλές, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα
 12. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση εταιρείας στη Κύπρο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία My Company Finance, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

No Comments Yet

Comments are closed