Ποια τα οφέλη που μπορεί να απολαμβάνει μία Κυπριακή εταιρεία;

Ολοένα και περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για να καταφέρουν να διατηρηθούν και να επιβιώσουν, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που μαστίζει τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία που υπάρχει στην Κύπρο, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έχουν καταστήσει μία δημοφιλή λύση για σύσταση εταιρείας στην Κύπρο. Η γεωγραφική της θέση είναι προνομιακή, το μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό και το πιο βασικό έχει έναν από τους πιο χαμηλούς εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές, ο οποίος βρίσκεται στο 12,5% επί των κερδών. Τα κόστη τόσο για ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας, αλλά και για την λογιστική παρακολούθησή της είναι χαμηλά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση της είναι απλές και γρήγορες.

Οι Κυπριακές εταιρείες είναι Ευρωπαϊκές εταιρείες και όχι offshore, όπως λαθεμένα πολλοί πιστεύουν. Είναι πλήρως αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κυπριακές τράπεζες εποπτεύονται από  την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η εταιρείες στην Κύπρο μπορούν να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς και σε όποιο νόμισμα επιθυμούν.

Κάποια από τα οφέλη που μπορεί να απολαμβάνει μία Κυπριακή εταιρεία είναι το χαμηλό κόστος ίδρυσης, η χαμηλή φορολογία, το γεγονός ότι τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε φορολογία, η μειωμένη γραφειοκρατία και οι απλουστευμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοινού, η προστασία και το απόρρητο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πολλά άλλα.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει σε σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας θα αποκτήσει ένα παγκόσμιο προφίλ. Η Κύπρος έχει συνάψει τον μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση με άλλες χώρες. Οι Κυπριακές τράπεζες είναι ασφαλείς και το τραπεζικό απόρρητο δυνατό. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση, την καθιστούν ως μία ελκυστική λύση για ίδρυση νέας εταιρείας.

Κάθε Κυπριακή εταιρεία εάν διαθέτει ακίνητα φορολογείται για αυτά στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο. Η κοινή γλώσσα και κουλτούρα με την Ελλάδα, η χαμηλή φορολογία, η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους  που η Κύπρος αποτελεί  έναν από τους πιο αξιόπιστους  προορισμούς για να δραστηριοποιηθούν επιχειρήσεις, τόσο από την Ελλάδα, αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες. Οι επιχειρηματίες που θα αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, αν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και το οικονομικό απόρρητό τους, κάνοντας χρήση των nominee μετόχων.

No Comments Yet

Comments are closed