Πέντε παρεμβάσεις για τη νέα εφορία

Πέντε παρεμβάσεις για την πλήρη απάλειψη της ανάγκης φυσικής επίσκεψης των φορολογούμενων στις εφορίες για διαδικαστικούς λόγους προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για κινήσεις που θα προσφέρουν εξοικονόμηση εργατοωρών για τους φορολογούμενους, ενώ θα απελευθερώσουν και πολύτιμους ανθρώπινους πόρους στον φορολογικό μηχανισμό που θα διατεθούν για το ελεγκτικό έργο.

Οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι εξής:

-Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών στη φορολογία Κεφαλαίου, όπως είναι η φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι όλες οι διαδικασίες θα διενεργούνται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα όπως γίνεται σήμερα. Σημειώνεται ότι τα τμήματα Κεφαλαίου των εφοριών είναι τα μοναδικά τα οποία δεν έχουν ακόμη περάσει στην ηλεκτρονική εποχή και οι περισσότερες διαδικασίες εξακολουθούν να γίνονται χειρόγραφα.

 

-Η διασύνδεση του μητρώου της φορολογικής διοίκησης με τα μητρώα άλλων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να γίνεται αυτόματα η ενημέρωση των μεταβολών, δηλαδή χωρίς ο φορολογούμενος να χάνει πολύτιμο χρόνο προκειμένου να ενημερώνει το φορολογικό του μητρώο. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διασύνδεσης είναι αυτή με το ληξιαρχείο για γάμους και απόκτηση παιδιών καθώς και με τα αρχεία οχημάτων άλλων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι και η διασύνδεση με το ΓΕΜΗ προκειμένου να γίνεται αυτόματη ενημέρωση για τις μεταβολές των φυσικών προσώπων.

-Η διασύνδεση της εφαρμογής ηλεκτρονικού περιουσιολογίου με το πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου. Με τη διασύνδεση θα γίνει εφικτή η άμεση ενημέρωση του Ε9 για μεταβολές αλλά και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό ακίνητης περιουσίας η οποία δεν έχει δηλωθεί.

ηλεκτρονικοποίηση της έκδοσης πράξεων και βεβαίωσης προσαυξήσεων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κάθε είδους φορολογίας.

-Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης με ηλεκτρονικό τρόπo.

No Comments Yet

Comments are closed