Πάντα μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αρκεί να τις ανακαλύψουν και να επωφεληθούν από αυτές

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που βρίσκονται σε αναζήτηση τόπου για να ιδρύσουν την εταιρεία τους. Είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξετάζουν τη δυνατότητα σύστασης μιας εταιρείας στο εξωτερικό. Το ευνοϊκό καθεστώς που επικρατεί στο φορολογικό τομέα σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας μιας εταιρείας, καθιστούν την Κύπρο πόλο έλξης χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει κάποιες επιχειρηματικές λύσεις σε φορολογικά και νομικά ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι πολλοί επαγγελματίες.

Ο χρόνος που απαιτείται για να συσταθεί μια εταιρεία στην Κύπρο είναι λίγες ημέρες, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Οι Κυπριακές εταιρείες δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν υπάρχει αντίστοιχος ασφαλιστικός φορέας με τον ΟΑΕΕ. Με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναζήτηση λύσεων για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα βασίζεται στο Αγγλικό πρότυπο και διακρίνεται από επαγγελματικότητα και εμπιστευτικότητα.  Αν ο επιχειρηματίας επιθυμεί ανωνυμία υπάρχει η δυνατότητα να την εξασφαλίσει μέσω των ονομαστικών μετόχων, οι οποίοι κρατούν τις μετοχές στο όνομα τους ως καταπιστευματοδόχοι. Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία πρέπει να οριστεί ένας Διευθυντής, ο οποίος καλό θα ήταν να είναι τοπικός, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο.

Πάντα μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αρκεί να τις ανακαλύψουν και να επωφεληθούν από αυτές. Η Κύπρος παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων όπως είναι η πλεονεκτική γεωγραφική της θέση, το ευνοϊκό φορολογικού καθεστώς της, το επιχειρηματικό απόρρητο, το αναβαθμισμένο επίπεδο παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, η μειωμένη γραφειοκρατία και πολλά άλλα, τα οποία δίνουν μια διέξοδο στις Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία, τεράστια γραφειοκρατία, δυσκολία στη ρευστότητα λόγω των capital controls και ένα γενικότερο κλίμα αστάθειας και ανασφάλειας. Για όλους αυτούς τους λόγους οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε αναζήτηση λύσεων, όπως είναι η σύσταση μιας εταιρείας στην Κύπρο, που θα τους προσφέρει την απαραίτητη επιχειρηματική ασφάλεια και αξιοπιστία για να απεγκλωβιστούν από οικονομικά προβλήματα και το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, που μαστίζει τη χώρα μας. Η Κύπρος αποτελεί κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κυπριακές εταιρείες δεν είναι offshore, αλλά Ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι νόμιμες και αναγνωρισμένες σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.

No Comments Yet

Comments are closed